Kinh doanh

Diện tích lô đất: 5911 m2
Diện tích xây dựng: 1714 m2
Mật độ xây dựng: 29%
Diện tích sàn: 5304 m2
Tầng cao trung bình: 2,5 tầng
Liên hệ: Nguyễn Thế Trường
Email liên hệ: truongnt@hudse.com.vn
Điện thoại di động:truongnt@hudse.com.vn

Liên hệ: Phạm Quang Cường
Email liên hệ: cuongpq@hudse.com.vn
Điện thoại di động:0933.198889

Diện tích lô đất: 5.854 m2
Diện tích xây dựng: 4.097,8 m2
Mật độ xây dựng: 70 %
Diện tích sàn: 16.391,2 m2
Tầng cao trung bình: 4 tầng
Liên hệ: Nguyễn Thế Trường
Email liên hệ: truongnt@hudse.com.vn
Điện thoại di động:0983.660933

Liên hệ: Phạm Quang Cường
Email liên hệ: cuongpq@hudse.com.vn
Điện thoại di động:0933.198889

Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 37
Lượng truy cập trong ngày: 0