Chi tiết tin tức

Khai giảng lớp học “Kỹ năng lãnh đạo cho cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp”
 
(TTTT-HUD) Ngày 18/8/2011, tại Hội trường Ban QLDA số 2, Trung tâm Đào tạo Tập đoàn đã phối với Trường Cao đẳng nghề Viglacera khai giảng lớp học “Kỹ năng lãnh đạo cho cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp” dành cho Trưởng, phó các Phòng, Ban Tập đoàn; Giám đốc, Phó giám đốc các Ban QLDA của Tập đoàn; Giám đốc, Phó giám đốc các Công ty con của Tập đoàn.
Lớp học bao gồm 16 ngày học (mỗi tuần học 2 ngày) với nhiều nội dung phong phú như: Giám đốc với vai trò xây dựng và phát triển các giá trị văn hóa doanh nghiệp; Giám đốc công ty với hoạch định các chiến lược marketing hiệu quả; Kỹ năng thương lượng và đàm phán dành cho nhà lãnh đạo; Kỹ năng lãnh đạo và quản lý; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Giám đốc với vai trò xây dựng thương hiệu và phát triển hình ảnh của doanh nghiệp; Giám đốc công ty với vai trò tái lập tổ chức và sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả... Giảng dạy lớp học là các giảng viên của Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Học viên Tài chính và Tổ chức Dịch vụ hợp tác phát triển GTZ của CHLB Đức.
Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 14
Lượng truy cập trong ngày: 0