Chi tiết tin tức

Ban Tổ chức Trung ương Đảng làm việc với Đảng uỷ Tập đoàn về Đề án kiện toàn tổ chức Đảng bộ Tập đoàn
 
(TTTT-HUD) Ngày 26/8/2011, Đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì buổi làm việc với Đảng uỷ Tập đoàn về Đề án kiện toàn tổ...
(TTTT-HUD) Ngày 26/8/2011, Đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì buổi làm việc với Đảng uỷ Tập đoàn về Đề án kiện toàn tổ chức Đảng bộ Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị. Cùng tham dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo các vụ chức năng Ban Tổ chức Trung ương Đảng.


Đồng chí Tạ Trọng Tấn - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Tập đoàn báo cáo Đề án kiện toàn tổ chức Đảng bộ Tập đoàn

Thay mặt cho Đảng uỷ Tập đoàn, Đồng chí Nguyễn Hiệp, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Tập đoàn đã báo cáo với Ban Tổ chức Trung ương về quá trình đổi mới và phát triển của đơn vị trong hơn 20 năm qua, trải qua các giai đoạn từ Công ty Phát triển nhà và đô thị những ngày đầu hình thành đến Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị và nay là Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị, Đồng chí Bí thư Đảng uỷ Tập đoàn khẳng định năng lực và vai trò của tổ chức cơ sở Đảng trong từng giai đoạn phát triển của đơn vị, bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, các nghị quyết Trung ương, vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh thực tiễn, lãnh đạo đơn vị phát triển vượt bậc, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước. Báo cáo với Đồng chí Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, Đồng chí Bí thư Đảng ủy nêu rõ những phương châm lãnh đạo và các bài học kinh nghiệm tổng kết từ thực tiễn phát triển của đơn vị trong thời gian qua.

Khẳng định vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng đối với quá trình phát triển của đơn vị, đồng chí Bí thư Đảng ủy báo cáo một số tồn tại, hạn chế khi hoạt động mô hình tổ chức Đảng bộ Tập đoàn như hiện nay, sự cần thiết kiện toàn tổ chức Đảng bộ Tập đoàn, đảm bảo sự thống nhất giữa tổ chức Đảng với tổ chức của Tập đoàn, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, tập trung, xuyên suốt của Đảng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị thành viên theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước.


Đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo trong buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Đồng chí Phó ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao sự phát triển của đơn vị trong hơn 20 năm qua, đã phát huy được vai trò của tổ chức Đảng lãnh đạo đơn vị trong suốt quá trình phát triển theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước. Đồng chí cũng ghi nhận và chia sẻ với những khó khăn và tồn tại trong hoạt động của Đảng bộ Tập đoàn hiện nay và yêu cầu Đảng bộ Tập đoàn tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, không ngừng hoàn thiện mô hình hoạt động, phát triển bền vững theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước. Về Đề án kiện toàn tổ chức Đảng bộ Tập đoàn, Ban tổ chức Trung ương sẽ khẩn trương xem xét, nghiên cứu, báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng trong thời gian tới.
Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 82
Lượng truy cập trong ngày: 0