Chi tiết tin tức

Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 9/2011
 
(TTTT-HUD) Ngày 31/8/2011, tại trụ sở Tập đoàn, đồng chí Nguyễn Hiệp - Chủ tịch Tập đoàn đã chủ trì Hội nghị kiểm điểm nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 8/2011, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn tháng 9/2011.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban giám đốc Tập đoàn, các Kiểm soát viên, Trưởng các phòng ban Tập đoàn, Giám đốc hai sàn giao dịch bất động sản phía Bắc và phía Nam, giám đốc các Ban QLDA, Chủ tịch Hội đồng quản trị, giám đốc các công ty thành viên. Trước đó, ngày 30/8/2011, tại cuộc họp với giám đốc các Ban quản lý dự án và trưởng các phòng ban có liên quan về tình hình triển khai các dự án đầu tư của Tập đoàn, trước tình hình khó khăn của nền kinh tế dự kiến còn kéo dài và tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của các đơn vị, Chủ tịch Tập đoàn đã yêu cầu nghiên cứu khả năng điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của Tập đoàn để báo cáo HĐTV trong kỳ họp vào đầu tháng 9/2011.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Trưởng ban Kinh tế kế hoạch Tập đoàn đã tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh trong tháng 8/2011, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 9/2011 của Tập đoàn, những nguyên nhân khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Chủ tịch Tập đoàn nhấn mạnh, tháng 9/2011 là tháng cuối của quý III/2011, nhận định tình hình kinh tế còn tiếp tục khó khăn và khả năng kéo dài sang năm 2012, vì vậy song song với việc tập trung nguồn lực, tập trung triển khai 6 dự án trọng điểm của Tập đoàn theo Nghị quyết Đảng ủy Quý III/2011, cần tiếp tục rà soát điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 theo khả năng thực hiện của các đơn vị; Các công tác chuẩn bị đầu tư nhiều dự án khác cũng được cần đẩy nhanh tiến độ triển khai để phục vụ cho kế hoạch năm 2012 và các năm tiếp theo. Đồng chí Chủ tịch Tập đoàn yêu cầu, trong tháng 9/2011, Ban Kinh tế kế hoạch phối hợp với các Ban quản lý dự án đánh giá tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm, chuẩn bị kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV và KHSXKD năm 2012, đề xuất các giải pháp, xây dựng kế hoạch triển khai sát với tình hình thực tế để có cơ sở báo cáo Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn trong kỳ họp Đảng uỷ Quý IV/2011 vào cuối tháng 9/2011. 

Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 1
Lượng truy cập trong ngày: 0