Chi tiết tin tức

Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng ký hợp đồng thi công Gói thầu B15b - Mở rộng hệ thống thoát nước thải tại quận Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng.
 
Ngày 06/9/2011 Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng đã ký hợp đồng thi công Gói thầu B15b - Mở rộng hệ thống thoát nước thải tại quận Cẩm Lệ - thành phố Đà Nẵng.

Ngày 06/9/2011 Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng đã ký hợp đồng thi công Gói thầu B15b - Mở rộng hệ thống thoát nước thải tại quận Cẩm Lệ - thành phố Đà Nẵng. 


Lễ ký hợp đồng gói thầu B15b

Gói thầu B15b - Mở rộng hệ thống thoát nước thải tại quận Cẩm Lệ thuộc Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng do Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Gói thầu B15b có quy mô: thi công 6.846m ống HDPE bao gồm các cống thoát nước có đường kính từ D250 - D800, 564m ống GID đường kính từ D250 - D1000 và 06 trạm bơm nước thải.

Giá trị gói thầu 189.349.307.449 đồng.

Thời gian thi công gói thầu là 24 tháng

Theo BachDangco.com

Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 31
Lượng truy cập trong ngày: 0