Chi tiết tin tức

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Tập đoàn làm việc với Đảng ủy khu vực Miền Nam về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ
 
(TTTT-HUD) Ngày 16/9/2011, tại Trụ sở Văn phòng đại diện Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tập đoàn đã chủ trì buổi làm việc với Đảng bộ khu vực Miền Nam về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Dương Văn Phúc - UV Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Tập đoàn; Trưởng các ban Đảng ủy Tập đoàn, trưởng một số phòng ban chức năng có liên quan và toàn thể các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khu vực Miền Nam.

(TTTT-HUD) Ngày 16/9/2011, tại Trụ sở Văn phòng đại diện Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tập đoàn đã chủ trì buổi làm việc với Đảng bộ khu vực Miền Nam về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Dương Văn Phúc - UV Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Tập đoàn; Trưởng các ban Đảng ủy Tập đoàn, trưởng một số phòng ban chức năng có liên quan và toàn thể các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khu vực Miền Nam.

Quán triệt với toàn thể Hội nghị về những nội dung, yêu cầu về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ, Đồng chí Bí thư Đảng uỷ Tập đoàn yêu cầu Chương trình hành động của các Đảng bộ cần bám sát chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP và các Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Đảng ủy Tập đoàn; đánh giá, bám sát tình hình thực tế để đề ra những mục tiêu, giải pháp cụ thể, thiết thực, tập trung vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Sau khi nghe báo cáo của đồng chí Bí thư Đảng ủy khu vực Miền Nam về tình hình thực hiện Chương trình hành động của Đảng bộ Miền Nam, ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp, đồng chí Bí thư Đảng uỷ Tập đoàn đã có nhiều ý kiến chỉ đạo quan trọng về một số mục tiêu trọng điểm đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ khu vực Miền Nam, tập trung vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh các tháng cuối năm 2011 như: đẩy mạnh đầu tư, kinh doanh dự án Đông Tăng Long; thu xếp nguồn vốn đầu tư với Ngân hàng Phát triển Việt Nam đối với dự án nhà ở An Sinh Chánh Mỹ; tiếp tục đẩy mạnh công tác kinh doanh, thu hồi vốn đầu tư dự án Chánh Mỹ; tăng cường nghiên cứu, đầu tư vào các dự án phát triển đô thị tại thành phố Cần Thơ,...

Cùng ngày, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tập đoàn đã có chuyến kiểm tra thực tế tình hình triển khai dự án Đông Tăng Long. Đây là dự án được Nghị quyết Đảng ủy Tập đoàn Quý III/2011 xác định là một trong sáu dự án trọng điểm của Tập đoàn cần tập trung triển khai. Sau khi kiểm tra tình hình triển khai dự án tại mặt bằng, Chủ tịch Tập đoàn yêu cầu đẩy mạnh công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đã đủ điều kiện; nghiên cứu đầu tư hệ thống đường dạo, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật quan khu vực hồ cảnh quan tại công viên để tăng sức hấp dẫn của dự án; Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án cấp 2 để đảm bảo sự đồng bộ của dự án.

Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 5
Lượng truy cập trong ngày: 0