Chi tiết tin tức

Bộ Xây dựng triển khai công tác nhân sự của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
 
(TTTT-HUD) Ngày 22/9/2011, tại trụ sở Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trịnh Đình Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã chủ trì Lễ công bố các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nhân sự của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị

(TTTT-HUD) Ngày 22/9/2011, tại trụ sở Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trịnh Đình Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã chủ trì Lễ công bố các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nhân sự của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị. Cùng dự Lễ có lãnh đạo một số Cục, Vụ của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ; đồng chí Nguyễn Hiệp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị; đồng chí Nguyễn Đăng Nam - Tổng giám đốc Tập đoàn, các đồng chí trong Hội đồng thành viên Tập đoàn; Ban chấp hành Đảng bộ Công ty mẹ; Chủ tịch, Tổng giám đốc các Tổng công ty thành viên; Kiểm soát viên, Ban giám đốc và Trưởng các phòng, ban, giám đốc các Ban QLDA, Trung tâm, Sàn giao dịch bất động sản, Bí thư doàn Thanh niên  của Tập đoàn; Chủ tịch, Giám đốc các công ty thành viên.

Ngày 01/9/2011 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1502/QĐ-TTg bổ nhiệm Hội đồng thành viên Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị và đồng chí Nguyễn Đăng Nam - Tổng giám đốc Tập đoàn được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị từ ngày 01/10/2011.

Chúc mừng Hội đồng thành viên và Chủ tịch Hội đồng thành viên mới của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng đã phát biểu nhấn mạnh Tập đoàn phải phát huy vai trò chủ đạo trong các chương trình, chiến lược phát triển nhà ở và đô thị trên toàn quốc. Là một Tập đoàn kinh tế mạnh của Nhà nước, được trao nhiệm vụ từng bước tham gia điều tiết thị trường bất động sản và thực hiện các dự án nhà ở đảm bảo an sinh xã hội, Tập đoàn có trách nhiệm hiện thực hóa và đưa chủ trương chính sách của nhà nước vào cuộc sống. Phát triển nhà ở cho nhân dân cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, bởi vậy, thời gian tới, Tập đoàn cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến vấn đề nhà ở xã hội. Đặc biệt là cân đối cơ cấu và tỷ lệ hàng hóa, hình thức sở hữu bất động sản để có những sản phẩm phù hợp với nhu cầu và điều kiện kinh tế của đại đa số người dân…

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng tặng hoa chúc mừng các đồng chí trong Hội đồng thành viên Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị.

Đồng chí Bộ trưởng tin tưởng Hội đồng thành viên mới của Tập đoàn sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy tốt thành quả đã đạt được, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ, Bộ Xây dựng giao phó.

Thay mặt Hội đồng thành viên Tập đoàn, đồng chí Nguyễn Đăng Nam đã phát biểu cảm ơn sâu sắc về sự tin tưởng của Đảng và Chính phủ đối với Hội đồng thành viên Tập đoàn, trân trọng cảm ơn những công lao và đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Hiệp với Tập đoàn HUD. Đồng chí hứa với Bộ trưởng và đồng chí Nguyễn Hiệp, trên cương vị và trọng trách mới sẽ cùng Hội đồng thành viên lãnh đạo cán bộ, công nhân viên tiếp tục xây dựng Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị lớn mạnh, phát huy vai trò của các Tập đoàn kinh tế Nhà nước, đóng góp vào các mục tiêu phát triển của đất nước mà Nghị quyết Đại hội Đảng XI đã đề ra. Đồng chí tin tưởng, với sự chỉ đạo thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, sự quan tâm tạo điều kiện của Bộ Xây dựng, các Bộ, ngành có liên quan, UBND các tỉnh, thành phố, sự phối hợp của các Tập đoàn, Tổng công ty, các doanh nghiệp, sự đồng tâm, hợp lực của toàn thể cán bộ công nhân viên Tập đoàn, Hội đồng thành viên Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị sẽ quyết tâm hoàn thành tốt mọi chức trách, nhiệm vụ được giao.


Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 71
Lượng truy cập trong ngày: 0