Chi tiết tin tức

Lễ ký kết hạn mức tín dụng năm 2011 giữa Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 
Thực hiện thoả thuận hợp tác toàn diện giai đoạn năm 2009 - 2012 giữa hai bên, ngày 27/10/2011, tại trụ sở Tập đoàn, Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị và Chi nhánh ngân hàng BIDV Hà Nội (đại diện cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam) đã tổ chức lễ ký hạn mức tín dụng 2011.

Dự Lễ ký về phía BIDV Hà Nội có Giám đốc, Ban giám đốc chi nhánh Hà nội và Trưởng, phó phòng ban chức năng của BIDV Hà Nội. Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị có Chủ tịch Hội đồng thành viên, Ban giám đốc Tập đoàn, Kiểm soát viên và Trưởng, phó phòng ban chức năng của Tập đoàn.

Hai bên đã tiến hành ký kết kế hoạch thu xếp tín dụng cho Công mẹ - Tập đoàn nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với kế hoạch đã rà soát theo nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, với hạn mức tín dụng năm 2011 như sau:

  • Hợp đồng tín dụng ngắn hạn với hạn mức: 500 tỷ đồng;
  • Hợp đồng bảo lãnh với hạn mức:              200 tỷ đồng. 
Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 34
Lượng truy cập trong ngày: 0