Chi tiết tin tức

Tập đoàn tổ chức Hội nghị báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011, dự kiến kế hoạch SXKD năm 2012
 
Ngày 8/11/2011, tại trụ sở Tập đoàn, Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị đã tổ chức Hội nghị "Báo cáo Bộ Xây dựng tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012".

 

Thứ trưởng Trần Văn Sơn phát biểu chủ trì Hội nghị

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Trần Văn Sơn tới dự và chủ trì Hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo một số Vụ chức năng của Bộ Xây dựng. Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị có ông Nguyễn Đăng Nam – Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn; ông Nguyễn Thanh Minh – Phó chủ tịch Hội đồng thành viên  (HĐTV) Tập đoàn cùng các Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn, Ban giám đốc, Kiểm soát viên Tập đoàn, Trưởng các phòng, ban của Tập đoàn; Tổng giám đốc các Tổng công ty thành viên; Giám đốc, Kế toán trưởng các công ty thành viên của Tập đoàn.

 

Chủ tịch Tập đoàn Nguyễn Đăng Nam phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn đã báo cáo một số nội dung quan trọng về tình hình sản xuất kinh doanh của năm 2011 và dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn năm 2012. Chủ tịch Tập đoàn cũng báo cáo Bô Xây dựng một số  nội dung khác về: tiến độ thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động, tiến độ xây dựng Quy chế Quản lý tài chính các Tổng công ty thành viên, công tác cổ phần hoá, tái cấu trúc các Tổng công ty thành viên Tập đoàn.

Theo báo cáo, qua 10 tháng của năm 2011, Hội đồng thành viên Tập đoàn đã thực hiện một số giải pháp chủ yếu để hoàn thành kế hoạch đã đề ra của năm. Trong đó, công tác đầu tư thực hiện phương châm "Tập trung dứt điểm" các dự án có khả thi trên các địa bàn trọng điểm, khẩn trương trong công tác chuẩn bị đầu tư với các dự án trong chương trình kế hoạch đầu tư năm 2012; Công tác sản xuất kinh doanh tiến hành thắt chặt chi phí, đảm bảo giá thành sản phẩm hàng hoá dịch vụ ở mức hợp lý, tăng cường thực hành tiết kiệm, xây dựng các quy chế thực hiện tiết kiệm trong văn phòng, nhà máy, công trường, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, phát triển thương hiệu đồng thời duy trì tốt chất lượng dịch vụ tại các đô thị... Đẩy mạnh kinh doanh với phương án linh hoạt, phù hợp với tình hình thị trường đảm bảo lợi nhuận, gắn nhiệm vụ kinh doanh với từng đơn vị cụ thể để chủ động thực hiện theo phương châm "kết hợp giữa đầu tư và kinh doanh"; Trong lĩnh vực tài chính, Tập đoàn đã cân đối nguồn vốn đầu tư, xác định nguồn đầu tư chính là từ doanh thu bán hàng, đảm bảo đủ vốn cho các dự án trọng điểm. Công tác phối hợp trong Tập đoàn đã bước đầu triển khai chương trình phối hợp trên các lĩnh vực: Đầu tư, xây lắp, sản xuất vật liệu xây dựng, tiêu thụ sản phẩm nhằm phát huy tối đa sức mạnh của Công ty mẹ - Tập đoàn và các thành viên.

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2011- 2015, Tập đoàn đã đưa ra kế hoạch dự kiến cho năm 2012 của Công ty mẹ - Tập đoàn và các thành viên, thực hiện các giải pháp theo nội dung Nghị quyết 11/CP của Chính  phủ nhằm kiềm chế lạm phát, đảm bảo an ninh, xã hội, tiếp tục hoàn thiện, kiện toàn bộ máy  điều hành đáp ứng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn; tăng cường các hoạt động theo Chương trình phối hợp phát triển trong Tập đoàn với những nội dung cụ thể, thiết thực và hiệu quả để phát huy sức mạnh của tất các đơn thị thành viên đồng thời nghiên cứu, đề xuất cơ chế tháo gỡ các khó khăn để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra và cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục đầu tư và sản xuất kinh doanh.

Tập đoàn cũng đề xuất một số kiến nghị với Bộ Xây dựng và Chính phủ về những nội dung xung quanh các vấn đề về phát triển dự án, quy hoạch dự án, nới lỏng tín dụng đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh, các dự án cấp thoát nước, xử lý rác thải, hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học, đầu tư, cổ phần hóa các Tổng công ty, cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hơn.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận, đóng góp của đại diện các đơn vị thành viên Tập đoàn và một số Vụ, Viện của Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Trần Văn Sơn đã phát biểu đánh giá về kết quả mà Tập đoàn đạt được trong 10 tháng của năm 2011. Đồng chí đã chỉ đạo một số vấn đề về kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm 2011-2015 và yêu cầu các đơn vị chức năng của Bộ Xây dựng phối hợp với Tập đoàn nghiên cứu, bổ sung để hoàn thiện bản báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng.

Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 37
Lượng truy cập trong ngày: 0