Chi tiết tin tức

Kiểm tra tiến độ triển khai dự án HUDTOWER
 
(TTTT-HUD) Ngày 24/11/2011, tại công trường thi công dự án HUDTOWER, ông Nguyễn Đăng Nam - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị đã chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai dự án. Cùng tham dự cuộc họp gồm: Trưởng phòng Quản lý xây lắp, Tổng hợp; Phó trưởng ban Kinh tế kế hoạch; Lãnh đạo Ban quản lý dự án xây dựng công trình HUDTOWER (BQLDA HUDTOWER); Đại diện Liên danh nhà thầu chính thi công công trình (HUD1-COTANA) và một số nhà thầu khác tham gia xây dựng công trình.

 

Sau khi kiểm tra tình hình thi công công trình tại công trường xây dựng, nghe Ban quản lý dự án và đại diện các nhà thầu thi công báo cáo về tình hình triển khai dự án, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị yêu cầu Ban quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công, các nhà thầu liên danh, tập trung nguồn lực, phương tiện, máy móc, thiết bị cùng với các biện pháp thi công hợp lý để đạt tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ hoàn thành dự án, bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 05/2013 để phục vụ công tác kinh doanh và Tập đoàn bố trí văn phòng làm việc.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Tập đoàn cũng nhắc nhở về việc thành lập bộ phận quản lý an toàn chung để kiểm tra, giám sát và quản lý công tác An toàn, Vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ đối với các nhà thầu trên công trường thi công xây dựng công trình.

Dự án công trình Tòa nhà văn phòng HUDTOWER là một dự án quan trọng của Tập đoàn, hiện nay công trình đang được thi công bê tông cốt thép tầng 1. Sau khi dự án hoàn thành vào tháng 05/2013, một phần diện tích của công trình sẽ được sử dụng làm trụ sở chính Tập đoàn và sử dụng để phục vụ công tác kinh doanh.

Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 1
Lượng truy cập trong ngày: 0