Chi tiết tin tức

Hội đồng thành viên Tập đoàn họp thường kỳ và thông qua nhiều nội dung quan trọng
 
Hội đồng thành viên Tập đoàn họp thường kỳ và thông qua nhiều nội dung quan trọng
Ngày 30/12/2011, tại trụ sở Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đăng Nam – Chủ tịch Tập đoàn, Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn đã tổ chức cuộc họp thường kỳ với sự tham dự của đầy đủ các Thành viên HĐTV. HĐTV đã mời Ban giám đốc Tập đoàn; Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Viglacera, Tổng giám đốc các Tổng công ty: Xây dựng Hà Nội, Đầu tư nước và môi trường Việt Nam, Xây dựng Bạch Đằng; Kiểm soát viên Tập đoàn và Trưởng một số Phòng, Ban chức năng Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị tham dự họp.

 

HĐTV Tập đoàn đã nghe báo cáo, thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động trong năm 2011 của HĐTV Tập đoàn, thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011, phương hướng nhiệm vụ năm 2012 của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị, đồng thời Quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐTV Tập đoàn theo điều lệ tổ chức và hoạt động Tập đoàn.

Tại cuộc họp, Hội đồng thành viên Tập đoàn cũng chứng kiến ông Nguyễn Đăng Nam và ông Nghiêm Văn Bang ký bàn giao nhiệm vụ Tổng giám đốc Tập đoàn

Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 76
Lượng truy cập trong ngày: 0