Chi tiết tin tức

Lãnh đạo Tập đoàn HUD chúc Tết CBCNV Khối cơ quan Tập đoàn và các đơn vị thành viên của Tập đoàn nhân dịp đầu Xuân Nhâm Thìn
 
Lãnh đạo Tập đoàn HUD chúc Tết CBCNV Khối cơ quan Tập đoàn và các đơn vị thành viên của Tập đoàn nhân dịp đầu Xuân Nhâm Thìn
Nhân dịp đầu Xuân Nhâm Thìn, ngày 31/01/2012, tại trụ sở Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị (HUD), ông Nguyễn Đăng Nam – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tập đoàn và ông Nghiêm Văn Bang – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn đã tổ chức gặp mặt và chúc Tết cán bộ, công nhân viên Khối cơ quan Tập đoàn và Lãnh đạo các Ban Quản lý dự án, Sàn Giao dịch bất động sản của Tập đoàn, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc các Công ty thành viên.

Ông Nguyễn Đăng Nam – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tập đoàn chúc Tết CBCNV Khối cơ quan Tập đoàn.

Chúc cán bộ, công nhân viên Khối cơ quan Tập đoàn và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tập đoàn Nguyễn Đăng Nam cũng nhắc lại các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch cơ bản của Tập đoàn HUD trong năm 2012 và nhấn mạnh vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Kiện toàn tổ chức Đảng bộ Công ty mẹ Tập đoàn và phê duyệt Đề án Đảng bộ toàn Tập đoàn; Tập trung nguồn lực, tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đạt tăng trưởng khoảng từ 10 - 15%  so với năm 2011. Riêng chỉ tiêu diện tích sàn nhà ở tăng trưởng khoảng 30%; Hoàn thành công tác cổ phần hóa 04 Tổng công ty thành viên và Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà Kiên Giang theo đúng lộ trình được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận; Rà soát, điều chỉnh các nội dung Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2011-2015 của Tập đoàn cho phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2127 ngày 30/11/2011; Tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện và ban hành các Quy chế, quy trình quản lý nội bộ Tập đoàn… Ông Nguyễn Đăng Nam tin tưởng với truyền thống của Tập đoàn HUD, cán bộ, công nhân viên toàn Tập đoàn sẽ đoàn kết, hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Sau đó, Lãnh đạo Tập đoàn đã chia thành các đoàn tới chúc Tết lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên các Tổng công ty thành viên của Tập đoàn và các Ban quản lý dự án, các công ty thành viên của Công ty mẹ Tập đoàn đóng tại Hà Nội và một số tỉnh lân cận.

Một số hình ảnh Lãnh đạo Tập đoàn chúc Tết tại các đơn vị:

Ông Nguyễn Đăng Nam – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tập đoàn chúc Tết tại Tổng công ty Xây dựng Hà Nội

Ông Nguyễn Đăng Nam – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tập đoàn chúc Tết tại Công ty HUD1

Ông Nguyễn Đăng Nam – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tập đoàn chúc Tết tại Công ty HUD2, HUDFIC va HUDSE

Ông Nguyễn Đăng Nam – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tập đoàn chúc Tết tại Công ty HUDCIC

Ông Nghiêm Văn Bang - Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn chúc tết tại Tổng công ty Viwaseen

Ông Nghiêm Văn Bang - Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn chúc tết tại Công ty HUDS

Ông Nghiêm Văn Bang - Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn chúc tết tại Công ty HUD6

Ông Nghiêm Văn Bang - Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn chúc tết tại Ban Quản lý số 2

Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 9
Lượng truy cập trong ngày: 0