Chi tiết tin tức

Hội đồng thành viên Tập đoàn HUD thông qua chương trình công tác năm 2012
 
Ngày 16/02/2012, tại trụ sở Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị (HUD), dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đăng Nam - Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn HUD, HĐTV Tập đoàn đã tổ chức cuộc họp để thảo luận và thông qua một số nội dung quan trọng trong chương trình công tác của HĐTV Tập đoàn năm 2012
 HĐTV Tập đoàn đã mời ông Ngô Ngọc Sơn - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, Kiểm soát viên Tập đoàn và Trưởng một số Phòng, Ban chức năng Tập đoàn HUD tham dự cuộc họp.

Chủ tịch Tập đoàn HUD chủ trì phiên họp HĐTV Tập đoàn.

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận về một số nội dung được đưa ra tại cuộc họp, HĐTV Tập đoàn HUD đã quyết nghị thống nhất thông qua một số nội dung quan trọng, trong đó có: Chủ trương tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch SXKD Tập đoàn năm 2012 và Sơ kết hai năm hoạt động theo mô hình Tập đoàn kinh tế Nhà nước; Chương trình công tác của HĐTV Tập đoàn năm 2012; Đề cương Phương án tái cơ cấu Tập đoàn đến năm 2015, có tính đến năm 2020; Công tác cổ phần hóa các đơn vị thành viên Tập đoàn được HĐTV Tập đoàn coi là nhiệm vụ trọng điểm của Tập đoàn trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2012, cần tập trung triển khai theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước; Quy chế Quản lý Tài chính của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội; Công tác rà soát Chương trình phát triển nhà ở của Tập đoàn giai đoạn 2011-2015, xây dựng chương trình phát triển nhà ở Tập đoàn giai đoạn 2016-2020…

Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 29
Lượng truy cập trong ngày: 0