Chi tiết tin tức

Tập đoàn HUD báo cáo Bộ Xây dựng Phương án tái cơ cấu Tập đoàn
 
(HUD) Ngày 27/03/2012, tại trụ sở Bộ Xây dựng, ông Trịnh Đình Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã chủ trì Hội nghị nghe Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) báo cáo về Phương án tái cơ cấu Tập đoàn thực hiện theo Kết luận Hội nghị Trung ương 3, khóa XI và Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng chủ trì Hội nghị.

 

Chủ tịch Tập đoàn HUD báo cáo với lãnh đạo Bộ Xây dựng về Phương án tái cơ cấu Tập đoàn.

Dự Hội nghị có các Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Cao Lại Quang, Nguyễn Trần Nam, Trần Văn Sơn, Nguyễn Thanh Nghị; lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện chức năng của Bộ Xây dựng. Tập đoàn HUD có: ông Nguyễn Đăng Nam – Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn; ông Nguyễn Thanh Minh – Phó chủ tịch HĐTV Tập đoàn; ông Nghiêm Văn Bang – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn; các Thành viên HĐTV; các ông Phó tổng giám đốc Tập đoàn; Lãnh đạo các Tổng công ty thành viên; Kiểm soát viên Tập đoàn; Trưởng các phòng, ban của Tập đoàn.

            Tại Hội nghị, Tập đoàn HUD đã báo cáo với lãnh đạo Bộ về kết quả SXKD năm 2011, nhiệm vụ SXKD năm 2012 và mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD giai đoạn 2012 – 2015; Phương án tái cơ cấu Tập đoàn Phương; Chương trình phát triển nhà ở của Tập đoàn đến năm 2020 theo định hướng của Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011.

            Sau khi nghe các báo cáo của Tập đoàn, lãnh đạo một số Vụ, ban chuyên môn, các đồng chí Thứ trưởng Bộ Xây dựng Trần Văn Sơn, Cao Lại Quang, Nguyễn Trần Nam đã phát biểu đóng góp một số ý kiến bổ sung để Phương án tái cơ cấu Tập đoàn đạt hiệu quả tốt nhất theo yêu cầu đặt ra.

            Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao kết quả hoạt động SXKD trong các năm qua của Tập đoàn. Đặc biệt, Tập đoàn đã là đơn vị tiên phong mở ra một xu hướng, một phong trào phát triển nhà ở đô thị với chung cư cao tầng có chủ quản lý trên toàn quốc. Trong các năm qua, toàn Tập đoàn đã có rất nhiều đóng góp cho sự phát triển của Ngành Xây dựng và sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội chung của đất nước. Bộ trưởng tin tưởng, với các mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra, thời gian tới Tập đoàn HUD sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định và tích cực tham gia thực hiện các Chương trình lớn của Chính phủ và Bộ Xây dựng, nhất là chương trình phát triển nhà ở xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Để làm tốt nhiệm vụ này, Bộ trưởng đã yêu cầu Tập đoàn tập trung thực hiện một số giải pháp trước mắt và lâu dài.

            Cơ bản nhất trí với Phương án tái cơ cấu Tập đoàn HUD, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng nêu một số vấn đề mà Phương án cần phân tích sâu hơn nữa, như vấn đề đánh giá đầy đủ thực trạng của Công ty mẹ Tập đoàn, của các Tổng công ty, các Công ty con của Công ty mẹ Tập đoàn, vấn đề cơ cấu tổ chức, vấn đề xây dựng văn hóa doanh nghiệp, vấn đề định hướng mục tiêu phát triển dài hạn…, để từ đó có cơ sở chọn phương thức tái cơ cấu phù hợp, bảo đảm thực hiện được mục tiêu cốt lõi của quá trình tái cơ cấu là khắc phục hạn chế yếu kém, nâng cao hơn nữa hiệu quả quản trị và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 10
Lượng truy cập trong ngày: 0