Chi tiết tin tức

Hội đồng thành viên Tập đoàn HUD thống nhất một số định hướng quan trọng trong phương án tái cơ cấu Tập đoàn
 
Ngày 30/3/2012, tại trụ sở Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đăng Nam - Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV), HĐTV Tập đoàn đã tổ chức cuộc họp có sự tham dự đầy đủ của các Thành viên HĐTV. Hội đồng thành viên mời ông Ngô Ngọc Sơn - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn; Kiểm soát viên Tập đoàn và Trưởng một số Phòng, Ban chức năng Tập đoàn tham dự họp.

 

Tại cuộc họp này, HĐTV Tập đoàn đã nghe báo cáo và thảo luận về một số nội dung như: Kiểm điểm tình hình thực hiện KH SXKD Tập đoàn Quý I/2012, thông qua KH SXKD Tập đoàn Quý II/2012; Thông qua chủ trương rà soát, điều chỉnh KH SXKD năm 2012; Báo cáo Phương án Tái cấu trúc Tập đoàn đến năm 2015, có tính đến năm 2020; Báo cáo nội dung rà soát Chương trình phát triển nhà ở của Tập đoàn giai đoạn 2011-2015; Chương trình phát triển nhà ở của Tập đoàn giai đoạn 2016-2020 và một số nội dung quan trọng khác.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận về từng nội dung của Hội nghị, HĐTV Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị đã quyết nghị thống nhất về đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2012 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2012; kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn năm 2012; Thống nhất một số định hướng quan trọng về phương án tái cơ cấu Tập đoàn đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020; Thống nhất thông qua Chương trình phát triển nhà ở của Tập đoàn giai đoạn 2011-2020 để báo cáo Bộ Xây dựng… cùng một số nội dung quan trọng khác liên quan đến các vấn đề như: Công tác cổ phần hóa các doanh nghiệp trong Tập đoàn; Người đại diện phần vốn góp của Công ty mẹ Tập đoàn tại các doanh nghiệp khác; Quy chế hoạt động HĐTV Tập đoàn; Quy chế Phối hợp đấu thầu và thi công xây lắp trong Tập đoàn; Vấn đề triển khai nghiên cứu khoa học công nghệ trong Tập đoàn…

Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 15
Lượng truy cập trong ngày: 0