Chi tiết tin tức

Hội nghị triển khai Nghị quyết lần thứ 19 của BCH Đảng bộ Tập đoàn và nhiệm vụ SXKD quý II/2012
 
Ngày 03/04/2012, tại trụ sở Tập đoàn, Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết lần thứ 19 của BCH Đảng bộ Tập đoàn và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) quý I và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD quý II/2012.

Hội nghị có sự tham dự của: ông Nguyễn Đăng Nam – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tập đoàn; ông Nghiêm Văn Bang – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn; ông Ngô Doãn - Thành viên HĐTV; các Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn; Trưởng ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn; các ông Phó tổng giám đốc Tập đoàn; Kiểm soát viên Tập đoàn; Tổng giám đốc các Tổng công ty thành viên; Trưởng các Phòng, Ban, Giám đốc các Ban QLDA, Giám đốc các Sàn giao dịch BĐS, Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn, Bí thư Đoàn TN của Tập đoàn; Chủ tịch, giám đốc các công ty con của Công ty mẹ - Tập đoàn.

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của Trưởng ban Kinh tế - kế hoạch về kết quả hoạt động SXKD quý I/2012 và phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD quý II/2012, Chủ tịch và Tổng giám đốc Tập đoàn đã chủ trì nghe và thảo luận với lãnh đạo các Tổng công ty, Công ty thành viên cũng như lãnh đạo các phòng, ban Tập đoàn về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của các đơn vị, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ để đẩy mạnh hơn nữa công tác đầu tư, sản xuất, đảm bảo duy trì hiệu quả trên các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Tập đoàn. Kết thúc Hội nghị, Chủ tịch và Tổng giám đốc đã kết luận một số vấn đề quan trọng mà các phòng, ban cơ quan Tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên cần triển khai thực hiện, trong đó đặc biệt chú trọng công tác nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, cải cách hành chính, rà soát bộ máy tổ chức, triển khai kinh doanh thu hồi vốn ở các dự án, đẩy mạnh hiệu quả công tác phối hợp phát triển trong toàn Tập đoàn… Và để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của quý II, thời gian tới, Chủ tịch và Tổng giám đốc yêu cầu các đơn vị trong toàn Tập đoàn thực hiện quyết liệt và dứt điểm các vấn đề, giải pháp đã nêu ra tại Hội nghị này.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, ông Nguyễn Đăng Nam – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tập đoàn đã tiếp tục triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 19 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn. Theo đó, Nghị quyết lần này tập trung đi sâu phân tích kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD và công tác xây dựng Đảng quý I/2012 và các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD và công tác xây dựng Đảng quý II/2012. Sau khi phổ biến Nghị quyết, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn đã yêu cầu lãnh đạo các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn tổ chức triển khai nội dung của Nghị quyết này đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Tập đoàn quán triệt và tổ chức thực hiện. 

Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 62
Lượng truy cập trong ngày: 0