Chi tiết tin tức

Hội đồng thành viên thông qua đề án tái cơ cấu Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị giai đoạn 2011-2015
 
Ngày 26/04/2012, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Tập đoàn Nguyễn Đăng Nam, Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) đã họp và Quyết nghị một số nội dung quan trọng liên quan đến chiến lược phát triển và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. HĐTV đã thống nhất những nội dung cơ bản Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị giai đoạn 2011-2015 (có tính đến năm 2020) để hoàn thiện báo cáo các cơ quan có thẩm quyền.

Để phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo tính khả thi và nguồn lực của các đơn vị, trong cuộc họp này, HĐTV đã thông qua nội dung rà soát, điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 để trình Bộ Xây dựng phê duyệt.

 

Ông Nguyễn Đăng Nam – Chủ tịch Tập đoàn chủ trì phiên họp HĐTV.

Cùng với hai nội dung trên HĐTV cũng đã thông qua các nội dung như: Nội dung cơ bản của Dự thảo Quy chế hoạt động Người đại diện vốn của Công ty mẹ Tập đoàn tại các doanh; Chương trình cổ phần hóa các đơn vị thành viên Tập đoàn và một số nội dung khác.

Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 9
Lượng truy cập trong ngày: 0