Chi tiết tin tức

Giao ban trực tuyến triển khai kế hoạch SXKD tháng 05/2012
 
Ngày 10/05/2012, Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến nhằm kiểm điển tình hình thực hiện kế hoạch SXKD tháng 4/2012 và triển khai kế hoạch SXKD tháng 05/2012 tại 2 điểm cầu là Trụ sở Tập đoàn tại Hà Nội và Văn phòng đại diện miền Nam tại Tp. Hồ Chí Minh.

Buổi giao ban do ông Nghiêm Văn Bang – Tổng giám đốc chủ trì có sự tham gia của Ban Tổng giám đốc Tập đoàn, Trưởng các Phòng, Ban Tập đoàn; Tổng giám đốc các Tổng công ty thành viên; Giám đốc các Ban quản lý dự án khu vực miền Bắc; Giám đốc các Công ty thành viên khu vực miền Bắc; Giám đốc các Ban quản lý dự án khu vực miền Nam; Giám đốc các Công ty thành viên khu vực miền Nam. Ban Tổng giám đốc đã mời ông Nguyễn Đăng Nam – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn dự buổi giao ban để chỉ đạo, định hướng các nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng trong SXKD của Tập đoàn.

Nhận định tình hình kinh tế còn tiếp tục khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Tập đoàn, các báo cáo và ý kiến thảo luận tại buổi giao ban đã tập trung vào việc phân tích các kết quả SXKD của tháng 4/2012, đồng thời tập trung bàn bạc, thảo luận các giải pháp để vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tháng 05/2012, góp phần hoàn thành kế hoạch toàn quý II/2012 của Tập đoàn.

Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 6
Lượng truy cập trong ngày: 0