Chi tiết tin tức

Đảng bộ Tập đoàn triển khai Nghị quyết Hội nghị TW 4, Khóa XI tới gần 1.300 cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú
 
Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 228-HD/TGĐUK của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Kế hoạch số 556-KH/ĐU ngày 04/05/2012 của Đảng ủy Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị (HUD), ngày 11/05/2012, tại Nhà Văn hóa Bán đảo Linh Đàm (Khu đô thị kiểu mẫu Linh Đàm – Hà Nội), Đảng ủy Tập đoàn HUD đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Dự Hội nghị có các đồng chí cấp ủy, các đảng viên, các cán bộ chủ chốt chưa là đảng viên từ cấp phó phòng, ban trở lên, các quần chúng ưu tú (đã được cử đi học cảm tình đảng, đã được chi bộ giới thiệu để xét kết nạp đảng) thuộc các đảng bộ, chi bộ Khối cơ quan Tập đoàn, các Ban quản lý dự án và một số công ty con của Tập đoàn.

 Sau khi phát biểu khai mạc và quán triệt những nội dung cơ bản các Nghị quyết TW 4 khóa XI,đồng chí Nguyễn Đăng Nam – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tập đoàn phát biểu khai mạc và quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết TW4, Khóa XI, Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Ngọc – Trưởng phòng Tuyên truyền giáo dục, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội truyền đạt về 3 nội dung chính, gồm: Nghị quyết về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Nghị quyết về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Trước khi kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Vượng – Phó bí thư, Chánh văn phòng Đảng ủy Tập đoàn đã phổ biến Kế hoạch triển khai và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tới các đảng bộ, chi bộ và đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Cùng với hai lớp được tổ chức ngày 11/05/2012 tại Hà Nội, trong tháng 5/2012 Đảng bộ Tập đoàn HUD còn tổ chức các lớp quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị cho các đảng bộ, chi bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Tập đoàn đang công tác tại các tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Kiên Giang, Khánh Hòa và Tp. Hồ Chí Minh. Số lượng cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú của Đảng bộ Tập đoàn được học tập Nghị quyết là gần 1.300 người.

Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 83
Lượng truy cập trong ngày: 0