Chi tiết tin tức

Thông báo của Đảng ủy Tổng công ty HUD về việc Tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương khóa XI
 
Thông báo của Đảng ủy Tổng công ty HUD về việc Tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương khóa XI

(HUD) Thực hiện Kế hoạch số 34-KH/ĐUK ngày 10/01/2013 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc tổ chức học tập quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (khóa XI), Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 687-KH/ĐU ngày 08/03/2013 về việc triển khai học tập và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (Khóa XI) trong toàn Đảng bộ Tổng công ty.  

Đảng ủy Tổng công ty HUD thông báo về việc tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (khóa XI) của Đảng bộ Tổng công ty theo Thông báo số 688-TB/ĐU ngày 12/03/2013 (kèm theo) để các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc biết và triển khai thực hiện.

            Xem toàn văn nội dung Thông báo 688-TB/ĐU trong file đính kèm.

Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 31
Lượng truy cập trong ngày: 0