Chi tiết tin tức

Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà đô thị và khu thể thao giải trí (HUDSE) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, nhiệm kỳ 2013 - 2018
 
Ngày 16/05/2013, tại hội trường Tầng 2 tòa nhà 21 Kim Đồng – Giáp Bát – Hoàng Mai - Hà Nội, Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà đô thị và khu thể thao giải trí (HUDSE) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Tới dự Đại hội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) có: Ông Nguyễn Đức HùngTổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty HUDSE; ông Lê Xuân Thanh - Thành viên HĐTV; đại diện các phòng, ban Tổng công ty; Công ty HUDSE có: ông Lê Cao Thắng - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc; các Ủy viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và đại diện các cổ đông của Công ty.


Ông Ng
uyễn Đức HùngTổng Giám đốc Tổng công ty HUD, Chủ tịch HĐQT Công ty chủ trì Đại hội. 

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của Công ty v kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012, kế hoạch phát triển công ty năm 2013; Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản lý, giám sát năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013; Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013; Biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ … Đại hội cũng đã tiến hành bầu HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.

 

Ông Nguyễn Đức Hùng Tổng Giám đốc Tổng công ty HUD phát biểu tại Đại hội.

 

Sau khi nghe các báo cáo của Ban giám đốc, HĐQT, Ban kiểm soát và ý kiến tham luận của các cổ đông, ông Nguyễn Đức Hùng – Tổng Giám đốc Tổng công ty đánh giá cao những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, CBCNV Công ty năm 2012 trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng chung của thị trường bất động sản và đề nghị Công ty tăng cường rà soát các dự án đang đầu tư cũng như chuẩn bị đầu tư, chủ động nghiên cứu mở rộng ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với tình hình kinh tế đất nước, cần trú trọng công tác phát triển các dự án nhà ở xã hội và các loại hình nhà ở khác, HĐQT giám sát và chỉ đạo kịp thời mọi hoạt động SXKD của Ban điều hành để đạt các chỉ tiêu của nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nhiệm kỳ 2013 - 2018. Ông tin tưởng bằng sự thống nhất của HĐTQ và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty HUD SE sẽ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 và những năm tiếp theo.

 

 

Các đại biểu và cổ đông dự Đại hội đã chứng kiến sự ra mắt của HĐQT

và Ban kiểm soát Công ty HUDSE nhiệm kỳ 2013-2018.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung về hoạt động SXKD của Công ty với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông tham dự. Đồng thời, Đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2018. Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, đoàn kết Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp

Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 5
Lượng truy cập trong ngày: 0