Chi tiết tin tức

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUDSE TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014.
 
Ngày 08/05/2014, tại hội trường Tầng 2 tòa nhà 21 Kim Đồng – Giáp Bát – Hoàng Mai - Hà Nội, Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị HUDSE đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Tới dự Đại hội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) có: Ông Nguyễn Đức Hùng – Phó bí thư Đẩng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty; đại diện ban chức năng Tổng công ty; Công ty HUDSE có: ông Ngô Quốc Huy – Chủ tịch HĐQT; ông Đậu Hoài An – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty; các ủy viên HĐQT, các cổ đông Công ty HUDSE.


                               Ông Ngô Quốc HuyChủ tịch HĐQT Công ty chủ trì Đại hội.

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản lý, giám sát năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014;Báo cáo của Công ty v kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013; Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014; Biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ.

Ông Nguyễn Đức Hùng Phó Bí thư Đẩng ủy, HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng công ty HUD
phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Ông Nguyễn Đức Hùng đã ghi nhận những nỗ lực của Hội đồng quản trịcán bộ công nhân viên Công ty HUDSE trong thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. Ông chia sẻ những khó khăn mà các doanh nghiệp ngành xây dựng đang gặp phải do thị trường bất động sản trầm lắng. Ông đề nghị, năm 2014 và các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty HUDSE bên cạnh những hỗ trợ từ Tổng công ty HUD cần phát huy sự chủ động, sáng tạo, nỗ lực hơn nữa khắc phục các hạn chế tồn tại, đưa ra các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tiếp tục kiện toàn bộ máy Công ty nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp theo hướng ổn định sản xuất, đẩy mạnh kinh doanh đầu tư các dự án được Tổng công ty giao. Ông cũng tin tưởng bằng sự thống nhất của các cổ đông, bằng trí tuệ và sự nỗ lực phấn đấu, sự sáng tạo, đồng tâm hiệp lực của Hội đồng quản trị và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty HUDSE sẽ vượt qua khó khăn và hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 và các năm tiếp theo.


    Các đại biểu và cổ đông
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua cac nội dung về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông tham dự. Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và đoàn kết, Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 6
Lượng truy cập trong ngày: 0