Chi tiết tin tức

Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị HUDSE tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020
 
Ngày 23/05/2015, tại Hà Nội, Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị HUDSE đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020.
Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Tuyến – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban kiểm tra kỷ luật Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị; các đồng chí trong Tổ công tác của Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty; Chi bộ Công ty có đồng chí: Đậu Hoài An – Bí thư Chi bộ, Tổng giám đốc; cùng toàn thể Đảng viên thuộc Chi bộ Công ty được triệu tập.

Tại Đại hội, đồng chí Đậu Hoài An - Bí thư Chi bộ, Tổng giám đốc Công ty đã trình bày dự thảo báo cáo chính trị của Chi bộ lần thứ II. Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ qua Chi bộ Công ty đã đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực như công tác xây dựng phát triển Đảng, công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh…. Bên cạnh đó, Đại hội cũng xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của Chi bộ Công ty khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng được triển khai đồng bộ, đạt kết quả tốt. Tất cả đảng viên có lập trường vững vàng; tình hình tư tưởng chính trị ổn định, tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động; đa số đảng viên đã khẳng định được vai trò nòng cốt trong hoạt động chuyên môn, hoạt động đoàn thể, gương mẫu về đạo đức lối sống, có tinh thần trách nhiệm, có ý thức phấn đấu vươn lên.
Tại đại hội, các đồng chí đảng viên cũng đã có những đóng góp hết sức cụ thể và tâm huyết cho bản báo cáo của chi bộ thể hiện bằng những góp ý cụ thể cho Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng ủy Tổng công ty, Đề án nhân sự Ban chấp hành đảng bộ, Ban thường vụ đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2015- 2020.Đại hội đã biểu quyết và thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015; báo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV và dự thảo Đề án nhân sự tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.


Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Đậu Hoài An tiếp tục được Đại hội bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Ngô Quốc Huy được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng đã bầu 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu lần thứ IV Đảng bộ Tổng Công ty.


Thay mặt Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty HUD đồng chí Nguyễn Văn Tuyến đã phát biểu ghi nhận những cố gắng và nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Chi bộ Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị HUDSE, các đảng viên và toàn thể CBCNV Công ty. Những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là tiền đề để tập thể Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị HUDSE thực hiện thắng lợi những mục tiêu, kế hoạch trong nhiệm kỳ 2015-2020. Trên cơ sở những nhiệm vụ đã đặt ra và được thông qua tại Đại hội này, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy yêu cầu Chi bộ Công ty cần tiếp tục phát huy công tác chính trị, công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra trong Đảng triển khai các nhiệm vụ, đồng thời lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng chí tin tưởng tập thể Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị HUDSE sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.


Với không khí làm việc khẩn trương, nghiêm túc, phát huy dân chủ và tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Chi bộ Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị HUDSE đã diễn ra thành công tốt đẹp. Cùng với những thời cơ và thách thức mới, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát kịp thời của Đảng bộ Tổng Công ty và sự quyết tâm của tất cả cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ. Chi bộ công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị HUDSE quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi bộ lần II, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 3
Lượng truy cập trong ngày: 0