Chi tiết tin tức

Tổng công ty tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 – 2015 và triển khai công tác quý IV/2015
 
Dự Hội nghị có ông Bùi Phạm Khánh – Thứ trưởng Bộ Xây dựng, và đại diện các Cục, Vụ, Viện Bộ Xây dựng; Tổng công ty HUD có ông Nghiêm Văn Bang – Chủ tịch HĐTV; ông Nguyễn Đức Hùng – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc; các thành viên HĐTV; Ban Tổng giám đốc; Kiểm soát viên; các Ủy viên BCH Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Trưởng các Ban của Đảng ủy Tổng công ty;Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn, Bi thư Đoàn TN Tổng công ty;Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng của Tổng công ty; giám đốc Chi nhánh, giám đốc các BQLDA; Chủ tịch, Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty.

   

Các đại biểu đã được nghe ông Tạ Trọng Tấn – Phó Chủ tịch HĐTĐ khen thưởng, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty HUD trình bày báo cáo đánh giá tổng kết phong trào thi đua yêu nước của CBCNVLĐ trong Tổng công ty giai đoạn 2010-2015 và phương hướng tiếp tục đẩy mạnh thi đua yêu nước giai đoạn tiếp theo. Nghe tham luận của các điển hình tiên tiến. 05 năm qua các phong trào thi đua của Tổng công ty HUD luôn gắn với yêu cầu nhiệm vụ công tác trọng tâm và các mục tiêu, phương hướng phát triển của đơn vị, thu hút được sự hưởng ứng tích cực của toàn thể CBCNVLĐ. Qua các phong trào thi đua, CBCNVLĐ Tổng công ty HUD đã khẳng định bản lĩnh vững vàng, tài trí sáng tạo, góp phần quan trọng vào sự phát triển các khu đô thị trên địa bàn của cả nước.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh đã trao Bằng khen của Bộ Xây dựng cho cho 05 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2010 – 2015 của Tổng công ty.

Tại Hội nghị, Tổng công ty cũng công bố Quyết định khen thưởng của Tổng công ty cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2010-2015.

 

Ông Bùi Phạm Khánh – Thứ trưởng Bộ Xây dựng trao tặng Bằng khen cho các tập thể
có thành tích xuất sắc trong giai đoạn  2010 – 2015.

 

 Ông Bùi Phạm Khánh – Thứ trưởng Bộ Xây dựng trao tặng Bằng khen cho các cá nhân
có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2010 – 2015.

Về triển khai công tác quý IV/2015, theo báo cáo của Trưởng Ban Kế hoạch – Tổng hợp, Quý III/2015, hầu hết các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Tổng công ty gần đạtkế hoạch đề ra, lũy kế 9 tháng ước đạt khoảng 60-70%. Riêng chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước vượt so với kế hoạch. Công tác xây dựng mục tiêu, kế hoạch cho giai đoạn 2016-2020 được triển khai đồng thời với việc xúc tiến các thủ tục xin giao chủ đầu tư các dự án mới đã có kết quả bước đầu với việc Tổng công ty được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận giao chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại Giang Biên. Các dự án nhà ở xã hội được triển khai đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III và lũy kế 9 tháng đầu năm của một số đơn vị thành viênđạt yêu cầu đề ra.

 

Một số mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2015:

Triển khai các giải pháp, thúc đẩy hoạt động SXKD, tập trung vào công tác kinh doanh thu hồi vốn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Quý IV/2015, chuẩn bị tiền đề cho việc xây dựng và thực hiện kế hoạch năm 2016; Tiếp tục triển khai Đề án tái cơ cấu Tổng công ty theo đúng quy định, đúng lộ trình đã được phê duyệt; tập trung triển khai công tác cổ phần hoá Công ty mẹ Tổng công ty và Công ty HUDS, phấn đấu hoàn thành đúng kế hoạch được Bộ Xây dựng phê duyệt; hoàn thành các thủ tục cần thiết để triển khai thoái vốn của Tổng công ty tại các tại một số đơn vịtrong Quý IV/2015; Về phát triển nhà ở xã hội: hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng các dự án NƠXH tại Tây Nam Linh Đàm. Phấn đấu hoàn thành công tác chuẩn bị dự án nhà ở xã hội Giang Biên để chuyển sang giai đoạn thực hiện dự án năm 2016; Công ty mẹ Tổng công ty và các đơn vị thành viên đẩy mạnh công tác chuẩn bị đầu tư, phát triển các dự án mới, chuẩn bị các tiền đề cần thiết để xây dựng trình phê duyệt và triển khai kế hoạch 05 năm giai đoạn 2016-2020 với các mục tiêu và dự án cụ thể, khả thi; Tổng công ty tiếp tục tìm kiếm, phối hợp với đối tác triển khai các thủ tục xin giao chủ đầu tư dự án Nam Linh Đàm theo hình thức BT; Các Ban chức năng Tổng công ty cập nhật các quy định có liên quan trong quản lý đầu tư và xây dựng, khẩn trương rà soát các chức năng nhiệm vụ, quy trình nội bộ, đề xuất hoàn thiện, cải tiến các quy trình theo hướng rút gọn, gắn trách nhiệm theo đầu mối, chức năng nhiệm vụ được giao; các đơn vị thành viên khẩn trương cập nhật các nội dung Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản có liên quan khác, rà soát, đề nghị điều chỉnh điều lệ cho phù hợp; Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kết luận của Thanh tra Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn tại Tổng công ty giai đoạn 2010-2012 theo đúng kế hoạch đã đề ra; báo cáo kịp thời với các cơ quan có thẩm quyền về việc triển khai thực hiện kết luận thanh tra đúng quy định.

Đối với các Công ty thành viên, với đặc thù của đơn vị mình, căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chính và các diễn biến thực tế của thị trường, chủ động có giải pháp thúc đẩy SXKD và đầu tư phát triển, tăng cường công tác thu hồi vốn tại dự án, đảm bảo hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đồng thời đẩy mạnh công tác chuẩn bị đầu tư, phát triển các dự án mới, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai kế hoạch năm 2016, khởi đầu kế hoạch 05 năm, giai đoạn 2016-2020.

  Ông Bùi Phạm Khánh – Thứ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Bùi Phạm Khánh – Thứ trưởng Bộ Xây dựng ghi nhận sự cố gắng của toàn thể CBCNV Tổng công ty HUDđã vượt qua những khó khăn thách thức và cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong 9 tháng năm 2015. Ông chỉ đạo Hội đồng thành viên và Ban Tổng giám đốc cùng Hội nghị: Những mục tiêu, nhiệm vụ trong Quý IV/2015 rất nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao cùng với sự chủ động, phát huy trách nhiệm của của tất cả cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, nhất là vai trò của những người đứng đầu các đơn vị trong Tổng công ty để có thể hoàn thành, tạo tiền đề cho năm 2016 và các năm tiếp theo.

Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 19
Lượng truy cập trong ngày: 0