Chi tiết tin tức

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
 
Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị HUDSE tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.


Ngày 26/4/2016, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUDSE đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại Hội trường Công ty - Tầng 2 tòa nhà Số 21 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội.


Ông Ngô Quốc Huy – Chủ tịch HĐQT Công ty điều hành Đại hội

Đến dự Đại hội có Ông Lê Xuân Thanh – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, đại diện các phòng ban Tổng công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách các Phòng/Ban và sự góp mặt của các Quý cổ đông của Công ty HUDSE.


Ông Đậu Hoài An – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
báo cáo trước Đại hội

Năm 2015, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUDSE tiếp tục phát huy nội lực, phát triển an toàn, bền vững, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động: Vốn chủ sở hữu: 36,324 tỷ đồng; giá trị SXKD đạt 108% kế hoạch; giá trị đầu tư đạt 102% kế hoạch; tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 108% kế hoạch; nộp ngân sách Nhà nước đạt 200% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế đạt 233% kế hoạch; thu nhập của người lao động đã từng bước được cải thiện.


Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền

Với tỷ lệ tán thành cao (100%), Đại hội đã thông qua các nội dung chính: Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động quản lý, giám sát năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016; Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ triển khai kế hoạch SXKD 05 năm 2016-2020; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như: Phương án phân phối lợi nhuận, dự kiến mức chia cổ tức cho năm tài chính 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2016; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và đề xuất mức thù lao năm 2016; Thay đổi Điều lệ Công ty.


Ông Lê Xuân Thanh – Thành viên HĐTV Tổng Công ty Đầu tư phát triển

nhà và đô thị phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Ông Lê Xuân Thanh – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đã chia sẻ những khó khăn và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua đồng thời tin tưởng Công ty HUDSE sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ năm 2016 và 05 năm giai đoạn 2016-2020. Ông cũng góp ý, đề nghị Công ty HUDSE triển khai một số nhiệm vụ cụ thể để tiếp tục phát triển trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Công ty HUDSE đã kết thúc thành công tốt đẹp, khẳng định sự đồng thuận cao của các Cổ đông, là nền tảng vững chắc, thuận lợi giúp Công ty HUDSE phát triển ổn định, bền vững trong thời gian tới./.

Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 11
Lượng truy cập trong ngày: 0