Chi tiết tin tức

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
Ngày 14/07/2016, tại trụ sở Tổng công ty, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Hùng - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Tổng công ty.

       

       Hội nghị đã thảo luận, đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết quý II/2016 và đưa ra phương hướng triển khai nhiệm vụ quý III và 6 tháng cuối năm 2016. Trong quý III, Đảng ủy Tổng công ty phối hợp với Hội đồng thành viên lãnh đạo Ban Tổng giám đốc Tổng công ty tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ quý; Công ty mẹ và các đơn vị thành viên triển khai đồng bộ các giải pháp, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung vào công tác kinh doanh thu hồi vốn, hoàn thành kế hoạch; Hoàn thành, trình Bộ Xây dựng phê duyệt kế hoạch 05 năm Tổng công ty giai đoạn 2016 – 2020; Tiếp tục tập trung triển khai công tác cổ phần hoá Công ty mẹ Tổng công ty và Công ty HUDS; Rà soát chức năng nhiệm vụ, định biên bố trí cán bộ các đơn vị thuộc công ty mẹ Tổng công ty, chuẩn bị đủ các điều kiện để chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ năm 2017; Tiếp tục khắc phục các tồn tại về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, kinh doanh.

        Công tác xây dựng Đảng Trong 6 tháng cuối năm 2016, Đảng ủy Tổng công ty sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau sau:

        Lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của cấp ủy cấp trên và Đảng ủy Tổng công ty; Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng; Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ; Lãnh đạo công tác kiểm tra - giám sát; Lãnh đạo công tác dân vận, an sinh xã hội và công tác đoàn thể; Lãnh đạo công tác văn phòng cấp ủy; Thực hiện các công tác khác theo kế hoạch năm và theo chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hùng - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Tổng công ty cho biểu quyết các ý kiến vàcơ bản các ý kiến đều thống nhất với nội dung các dự thảo đã trình bày tại Hội nghị và có một số ý kiến đóng góp xác đáng vào nội dung, Thường trực Đảng ủy Tổng công ty sẽ tiếp thu, bổ sung và hoàn thiện để ban hành các văn bản trong thời gian sớm nhất. Đồng chí Phó bí thư phụ trách đảng ủy chỉ đạo các Ban tham mưu của Đảng ủy Tổng công ty, các tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế và phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp; Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty tăng cường phối hợp với Hội đồng thành viên lãnh đạo Ban Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý III và 6 tháng cuối năm 2016.

Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 84
Lượng truy cập trong ngày: 0