Chi tiết tin tức

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
 
Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị HUDSE tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.


   Ngày 26/4/2017, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUDSE đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại Hội trường Công ty - Tầng 2 tòa nhà Số 21 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội.


Ông Ngô Quốc Huy – Chủ tịch HĐQT Công ty điều hành Đại hội

   Tới dự Đại hội có Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, đại diện các phòng ban Tổng công ty; Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách các Phòng/Ban và sự góp mặt của các Quý cổ đông của Công ty HUDSE.


Ông Đậu Hoài An – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội

   Năm 2016, Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị HUDSE tiếp tục phát huy nội lực, phát triển an toàn, bền vững, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động: Vốn chủ sở hữu: 36,979 tỷ đồng; giá trị SXKD đạt 143% kế hoạch; tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 120% kế hoạch; nộp ngân sách Nhà nước đạt 551% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế đạt 163% kế hoạch; thu nhập của người lao động đã từng bước được cải thiện.


Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền

   Với tỷ lệ tán thành cao (100%), Đại hội đã thông qua các nội dung chính: Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động quản lý, giám sát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ triển khai kế hoạch năm 2017; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như: Phương án phân phối lợi nhuận, dự kiến mức chia cổ tức cho năm tài chính 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2017; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và đề xuất mức thù lao năm 2017; Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị Công ty.


Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu tại Đại hội

   Phát biểu tại Đại hội, Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên Hội đồng thành viên, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đã chia sẻ những khó khăn và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua đồng thời tin tưởng Công ty HUDSE sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ năm 2017. Ông cũng góp ý, đề nghị Công ty HUDSE triển khai một số nhiệm vụ cụ thể để tiếp tục phát triển trong năm 2017 và các năm tiếp theo.

   Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty HUDSE đã kết thúc thành công tốt đẹp, khẳng định sự đồng thuận cao của các cổ đông và là nền tảng vững chắc, thuận lợi giúp Công ty HUDSE tiếp tục phát triển ổn định, bền vững trong thời gian tới./.
Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 27
Lượng truy cập trong ngày: 0