Chi tiết tin tức

Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị HUDSE tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Bầu các thành viên HĐQT,BKS nhiệm kỳ 2018-2023
 
Ngày 12/4/2018, tại Hội trường Công ty - Tầng 2 tòa nhà Số 21 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUDSE đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Bầu các thành viên HĐQT,BKS nhiệm kỳ 2018-2023.  Tới dự Đại hội có Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, đại diện các phòng ban Tổng công ty; Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách các Phòng/Ban và sự góp mặt của các Quý cổ đông của Công ty HUDSE.

 
               
Ông Ngô Quốc Huy – Chủ tịch HĐQT Công ty điều hành Đại hội

 

Ông Đậu Hoài An – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội

  Năm 2017 với yêu cầu đưa đơn vị vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) giữ được sự ổn định sản xuất, đảm bảo thu nhập đời sống cho CB-CNV. Tập thể lãnh đạo và CB-NV đã  tập trung cố gắng nỗ lực  đoàn kết để thực hiện kế hoạch của năm 2017.

 

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền

  Với tỷ lệ tán thành cao (100%), Đại hội đã thông qua các nội dung chính: Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD, hoạt động quản lý giám sát năm 2017, giai đoạn 2013-2018; kế hoạch nhiệm vụ năm 2018, giai đoạn 2018-2023; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ triển khai kế hoạch năm 2018; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như: Phương án phân phối lợi nhuận, dự kiến mức chia cổ tức cho năm tài chính 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2018; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và đề xuất mức thù lao năm 2018…


HĐQT và Ban kiểm soát Công ty HUDSE nhiệm kỳ 2018-2023.

  Đại hội cũng đã miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 và  tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023  cụ thể như sau :

  Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:

            1. Ông Ngô Quốc Huy

2. Ông Đậu Hoài An

3. Ông Đinh Đức Thắng

4. Ông Nguyễn Mạnh Hùng

5. Ông Nguyễn Đức Dân

  Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:

1. Bà Cao Thị Ngọc Tú

            2. Bà Lê Thu Hà

            3. Ông Nguyễn Minh Sơn

 

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo  tại Đại hội

  Phát biểu tại Đại hội, Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên Hội đồng thành viên, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đã chia sẻ những khó khăn và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua đồng thời tin tưởng bằng sự thống nhất, đồng lòng của HĐQT và CBCNV, Công ty HUDSE sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ năm 2018. Ông cũng góp ý, đề nghị Công ty HUDSE triển khai một số nhiệm vụ cụ thể để tiếp tục phát triển trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty HUDSE đã kết thúc thành công tốt đẹp, khẳng định sự đồng thuận cao của các cổ đông và là nền tảng vững chắc, thuận lợi giúp Công ty HUDSE tiếp tục phát triển ổn định, bền vững trong thời gian tới./.

Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 15
Lượng truy cập trong ngày: 0