Chi tiết tin tức

Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị HUDSE tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, nhiệm kỳ 2018-2023
 
Ngày 25/4/2018, tại Hội trường Công ty - Tầng 2 tòa nhà Số 21 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUDSE đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tới dự Đại hội có Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, đại diện các phòng ban Tổng công ty; Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách các Phòng/Ban và sự góp mặt của các Quý cổ đông của Công ty HUDSE.

 

Ông Đậu Hoài An – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
báo cáo trước Đại hội

Năm 2018, Công ty HUDSE vẫn tiếp tục phát huy nội lực, củng cố và phát triển an toàn, bền vững, đảm bảo vững chắc quyền lợi của các cổ đông và người lao động; thu nhập của người lao động vẫn đang từng bước được cải thiện.

 

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền

Với tỷ lệ tán thành cao (100%), Đại hội đã thông qua các nội dung chính: Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD, hoạt động quản lý giám sát năm 2018, kế hoạch nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ triển khai kế hoạch năm 2019; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như: Phương án phân phối lợi nhuận, dự kiến mức chia cổ tức cho năm tài chính 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2019; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và đề xuất mức thù lao năm 2019…

 

 

Bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty HUDSE
 nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên tham gia Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023. Số lượng Thành viên HĐQT là 5 người và Ban kiểm soát là 03 người (theo điều lệ Công ty).
 

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên Hội đồng thành viên, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đã chia sẻ những khó khăn và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua đồng thời tin tưởng bằng sự thống nhất, đồng lòng của HĐQT và CBCNV, Công ty HUDSE sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ năm 2019. Ông cũng góp ý, đề nghị Công ty HUDSE triển khai một số nhiệm vụ cụ thể để tiếp tục phát triển trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

            Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty HUDSE đã kết thúc thành công tốt đẹp, khẳng định sự đồng thuận cao của các cổ đông và là nền tảng vững chắc, thuận lợi giúp Công ty HUDSE tiếp tục phát triển ổn định, bền vững trong năm 2019 và các năm tiếp theo./.
Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 14
Lượng truy cập trong ngày: 0