Chi tiết tin tức

Tập đoàn tổ chức Hội nghị “Triển khai nhiệm vụ tài chính để hoàn thành kế hoạch năm 2010 và xây dựng kế hoạch tài chính năm 2011”
 
(TTTT-HUD) Ngày 23/11/2010, Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị đã tổ chức Hội nghị “Triển khai nhiệm vụ tài chính để hoàn thành kế hoạch năm 2010 và xây dựng kế hoạch tài chính năm 2011”. Đồng chí Nguyễn Đăng Nam - Tổng giám đốc Tập đoàn chủ chì Hội nghị; tham dự Hội nghị là Trưởng ban Tài chính kế toán Tập đoàn và Giám đốc, Kế toán trưởng Các công ty thành viên.

 

Sau khi nghe báo cáo của Trưởng ban Tài chính kế toán Tập đoàn và ý kiến thảo luận của các Công ty thành viên, đồng chí Tổng giám đốc đã chỉ đạo một số vấn đề cần triển khai thực hiện để bảo đảm hoàn thành kế hoạch tài chính năm 2010 và việc chuẩn bị xây dựng kế hoạch tài chính năm 2011 của Tập đoàn các Công ty thành viên để báo cáo Hội đồng thành viên Tập đoàn.

Cao Diệu Ngọc
Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 48
Lượng truy cập trong ngày: 0