Chi tiết tin tức

HUD tăng tốc để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020
 
Năm 2019 Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) không chỉ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm mà còn hoàn thành loạt nhiệm vụ trọng tâm, tạo tiền đề thực hiện kế hoạch năm 2020 và giai đoạn 5 năm tới.  Hoàn thành vượt mức kế hoạch
 
  Năm 2019, Tổng công ty hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Một số chỉ tiêu vượt mức rất cao so với kế hoạch đề ra, nhất là tại Công ty mẹ Tổng công ty như: doanh thu tăng 50%, lợi nhuận tăng 22% và nộp ngân sách nhà nước hơn 200% kế hoạch cả năm đã đề ra.

  Quan trọng hơn, không chỉ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, hàng loạt các nhiệm vụ trọng tâm đã hoàn thành, tạo tiền đề cho việc thực hiện kế hoạch năm 2020 và cả giai đoạn 5 năm tới. Cụ thể:

  - Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500 dự án Khu đô thị mới Việt Hưng, làm căn cứ pháp lý để triển khai các thủ tục tiếp theo về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, tạo cơ sở để Tổng công ty triển khai các phần việc còn lại của dự án cũng như thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước, địa phương;

  - UBND TP Hà Nội thống nhất phê duyệt điều chỉnh QH 1/500 dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh (Khu C), đây sẽ là một dự án trọng điểm cho kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

  - UBND tỉnh Bình Dương đồng ý giao Tổng công ty tiếp tục triển khai dự án Chánh Mỹ - Giai đoạn 2 với quy mô 228ha. Đây là một dự án có quy mô và tiềm năng, nằm kế hoạch đầu tư và kinh doanh năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025.

  - Hoàn thành việc xác định, phê duyệt tiền sử dụng đất dự án Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 làm cơ sở để HUD thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Cũng tại đây, Tổng công ty đã khởi công xây dựng dự án nhà ở xã hội CT-08 và đăng ký với Đảng ủy Khối là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III.

  - Khởi công hàng loạt dự án ở cả Công ty mẹ và các đơn vị thành viên: dự án HUD Đà Lạt, dự án Nhà ở xã hội Thanh Lâm Đại Thịnh 2, dự án Nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Thanh Hóa.

  - Tiếp tục đẩy mạnh chương trình phát triển nhà ở xã hội với hàng loạt dự án tại cả Công ty mẹ và Công ty thành viên như HUD4, HUDLAND, HUD Nha Trang

   Tính đến nay, Tổng công ty đã triển khai và hoàn thành tổng diện tích sàn khoảng 250 nghìn m2, góp phần cải thiện chỗ ở cho hơn 3.000 hộ gia đình với các căn hộ NOXH mang thương hiệu HUD. Trong giai đoạn 2020 - 2025, HUD xây dựng kế hoạch đầu tư khoảng 500 nghìn m2 sàn nhà ở xã hội, với tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu cho khoảng 6.500 hộ dân thuộc đối tượng chính sách về nhà ở.

  Tiếp tục duy trì đà tăng trưởng

  Vấn đề đặt ra đối với HUD khi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 là phải tăng tốc và bứt phá để có thể “cán đích” những mục tiêu đề ra trong kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ V.

  Bên cạnh đó, với đặc thù ngành nghề kinh doanh chính là đầu tư, kinh doanh các dự án khu đô thị mới và nhà ở, nên cùng với việc triển khai đầu tư và kinh doanh các dự án hiện hữu, công tác nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư, phát triển các dự án mới để có các dự án “gối đầu” là yêu cầu cần thiết trong bối cảnh các dự án khả thi có thể thực hiện chuyển tiếp và quỹ đất để triển khai thực hiện trong kế hoạch 2021 - 2025 còn hạn hẹp. Trong khi đó, việc nghiên cứu, phát triển các dự án mới rất khó khăn, nhất là đối với các doanh nghiệp nhà nước do các quy định chặt chẽ về quản lý vốn và tài sản.

  Năm 2020 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối của kỳ kế hoạch 2016-2020, năm Đảng bộ Tổng công ty chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025, chuẩn bị cho những định hướng lớn cho trong thời gian tới.

  Từ những tiền đề đã được thực hiện trong năm 2019, Đảng ủy, Hội đồng thành viên Tổng công ty xác định một số nhiệm vụ quan trọng phải hoàn thành trong năm 2020. Trong đó có thực hiện sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng, chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp thuộc Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

  HUD tiếp tục xác định đầu tư phát triển nhà và đô thị là ngành nghề cốt lõi, tổ chức xây dựng, triển khai và hoàn thành kế hoạch năm 2020 với các chỉ tiêu tăng trưởng rất cao để có thể “về đích” trong kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.

  Trong năm 2020, HUD xác định đẩy mạnh triển khai đề án tái cơ cấu được duyệt với hai mục tiêu cụ thể là hoàn thành xác định và công bố giá trị doanh nghiệp Công ty mẹ, HUD và thoái vốn các đơn vị thành viên theo Đề án được duyệt. Tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, đề xuất, triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án mới của Công ty mẹ cũng như các đơn vị thành viên để chuẩn bị cho kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 gắn với xây dựng kế hoạch tài chính và chuẩn bị các nguồn lực khác đáp ứng yêu cầu đầu tư, phát triển và đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty trong giai đoạn tới.

Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 13
Lượng truy cập trong ngày: 0