Chi tiết tin tức

Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn thống nhất đánh giá: Tập đoàn đã hoàn thiện toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010
 
(TTTT-HUD) Ngày 30/12/2010, Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị đã họp, kỳ họp cuối cùng trong năm 2010. Ban chấp hành Đảng bộ đã nghe và thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng: kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng Quý IV và cả năm 2010, thông qua phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng Quý I và cả năm 2011. Tham dự cuộc họp còn có các đồng chí trong Ban giám đốc, trưởng một số phòng ban, giám đốc một số ban quản lý dự án của Tập đoàn.

Đồng chí Nguyễn Hiệp – Bí thư Đảng ủy chủ trì phiên họp cuối cùng trong năm 2010 của BCH Đảng bộ Tập đoàn.

Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn đã nghe: Đồng chí Nguyễn Đăng Nam - Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc Tập đoàn báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV và cả năm 2010, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I và tháng 1/2011 của Công ty mẹ - Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị; Đồng chí Chánh văn phòng Đảng uỷ báo cáo về công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Tập đoàn trong năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011.

Tại cuộc họp đồng chí Bí thư Đảng uỷ Tập đoàn đã quán triệt, phân tích về các nguyên nhân khách quan và chủ quan ảnh hưởng tới triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn năm 2010, những thời cơ và thách thức và nhiệm vụ của Tập đoàn trong năm 2010, vai trò của các tổ chức cơ sở Đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, những phương châm, quan điểm trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và những mục tiêu chính của Tập đoàn trong năm 2011. Bám sát các mục tiêu đã đặt ra của Nghị quyết Đảng uỷ Quý IV/2010 và các ý kiến của Đồng chí Bí thư Đảng uỷ, với tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ, các ý kiến thảo luận tại cuộc họp đã thống nhất mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng toàn Tập đoàn đã hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 so với các chỉ tiêu đã đăng ký, tạo tiền đề quan trọng để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011. Công tác xây dựng của Đảng bộ Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị cũng hoàn thành nhiều nội dung quan trọng trong đó quan trọng nhất là tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Hội nghị cũng thống nhất thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng Quý I và cả năm 2011 đồng thời thảo luận những giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2011 ngay từ những tháng đầu, quý đầu.

Nguyễn Chiến Thắng
Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 4
Lượng truy cập trong ngày: 0