Chi tiết tin tức

Tập đoàn kiểm điểm tình hình thực hiện KH SXKD tháng 1 và triển khai KH SXKD tháng 2/2011
 
(TTTT-HUD) Ngày 27/1/2011, tại trụ sở Tập đoàn, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hiệp – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tập đoàn, Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch SXKD tháng 1 và triển khai kế hoạch SXKD tháng 2/2011. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đăng Nam – Tổng giám đốc Tập đoàn; các đồng chí Phó tổng giám đốc, giám đốc các Ban quản lý dự án; Trưởng các phòng, ban của Tập đoàn; Chủ tịch HĐQT và Giám đốc các công ty con của Công ty mẹ - Tập đoàn.
(Cập nhật ngày 29/01/2011 11:35:00 SA )
 

 (TTTT-HUD) Ngày 27/1/2011, tại trụ sở Tập đoàn, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hiệp – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tập đoàn, Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch SXKD tháng 1 và triển khai kế hoạch SXKD tháng 2/2011. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đăng Nam – Tổng giám đốc Tập đoàn; các đồng chí Phó tổng giám đốc, giám đốc các Ban quản lý dự án; Trưởng các phòng, ban của Tập đoàn; Chủ tịch HĐQT và Giám đốc các công ty con của Công ty mẹ - Tập đoàn.

           

Đồng chí Nguyễn Đăng Nam – Tổng giám đốc Tập đoàn trình bày báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD tháng 1  và kế hoạch SXKD tháng 2/2011 của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị.

 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Nam – Tổng giám đốc Tập đoàn đã trình bày báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD tháng 1 và kế hoạch SXKD tháng 2/2011. Theo đó, trong tháng 2/2011 cùng với các chỉ tiêu kế hoạch cần hoàn thành, Tập đoàn sẽ tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công tại các dự án trọng điểm, đặc biệt là các dự án có thể đưa vào kinh doanh thu hồi vốn nhanh. Tập đoàn cũng ưu tiên đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội để từng bước góp phần cùng thành phố Hà Nội và một số tỉnh (nơi Tập đoàn có Dự án đầu tư nhà ở xã hội) giải quyết vấn đề nhà ở cho người có thu nhập thấp. Đối với các Công ty con, Tập đoàn yêu cầu tăng cường tìm kiếm và đầu tư các dự án ngoài Tập đoàn để chủ động hơn nữa trong hoạt động đầu tư phát triển, tăng tích lũy nhằm giảm bớt phụ thuộc vào Công ty mẹ - Tập đoàn.

Hội nghị cũng đã nghe ý kiến đánh giá của đồng chí Nguyễn Hiệp – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tập đoàn về kết quả SXKD tháng 1/2011. Đồng chí Chủ tịch đã chỉ đạo một số vấn Công ty mẹ - Tập đoàn và các Công ty con cần thực hiện để có thể hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch SXKD của tháng 2/2011. Đồng chí Chủ tịch nhấn mạnh ba mục tiêu quan trọng đã nêu trong Nghị quyết Đảng ủy quý I/2011 là: Mục tiêu một, đẩy mạnh triển khai các dự án đô thị và nhà ở theo phương châm “kết hợp giữa đầu tư và kinh doanh”, “đồng bộ và dứt điểm” theo đề án xây dựng Tập đoàn; mục tiêu hai, bám sát chương trình nhà ở giai đoạn 2011-2015 đạt 12 triệu m2, trong đó Công ty mẹ tối thiểu đạt 7 triệu m2; mục tiêu ba, phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, xây dựng Tập đoàn HUD trở thành Tập đoàn kinh tế mạnh. Đây là những mục tiêu mà Tập đoàn sẽ thực hiện xuyên suốt trong năm 2011.

Ngô Ngọc Thành

Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 29
Lượng truy cập trong ngày: 0