Chi tiết tin tức

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị
 
(TTTT-HUD) Ngày 8/3/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 345/QĐ-TTg phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều lệ được ban hành gồm X chương, 70 điều quy định các vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của Tập đoàn HUD. Theo điều lệ, tính đến 31/12/2009, Tập đoàn HUD có vốn điều lệ là 4.992 tỷ đồng. Nhà nước là chủ sở hữu của HUD. Chính phủ thống nhất tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với HUD. Điều lệ cũng quy định ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn như sau:

1. Ngành nghề kinh doanh chính:

- Đầu tư phát triển và kinh doanh nhà ở, bất động sản, các khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp

- Đầu tư tài chính vào các lĩnh vực sau:

+ Đầu tư phát triển và thi công xây lắp, tổng thầu xây lắp khu kinh tế, khu công nghiệp, các công trình dân dụng, công trình công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, bưu chính viễn thông, công trình cấp thoát nước và môi trường;

+ Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng;

+ Tư vấn, thiết kế và tổng thầu tư vấn thiết kế các dự án đầu tư, xây dựng;

+ Quản lý, khai thác dịch vụ tổng hợp các khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, khu du lịch.

2. Ngành nghề kinh doanh liên quan:

- Cho thuê văn phòng làm việc; kinh doanh kho, bãi;

- Sản xuất và kinh doanh điện thương phẩm;

- Kinh doanh dịch vụ bất động sản;

- Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực chuyên ngành về bất động sản và xây dựng;

- Xuất nhập khẩu lao động;

- Dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, du lịch.

- Ngành, nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật và quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Download: Quyết định phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị.
Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 86
Lượng truy cập trong ngày: 0