Chi tiết tin tức

Hội nghị triển khai Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn lần thứ 15 về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng quý II/2011
 
Tại Hội nghị, sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2011 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2011, Bí thư Đảng uỷ Tập đoàn đã quán triệt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đảng uỷ Tập đoàn Quý II/2011.

 

Đồng chí Nguyễn Hiệp - Bí thư Đảng ủy Tập đoàn truyền đạt những nội dung trọng tâm Nghị quyết Đảng uỷ Tập đoàn Quý II/2011

Tại Hội nghị, sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2011 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2011, Bí thư Đảng uỷ Tập đoàn đã quán triệt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đảng uỷ Tập đoàn Quý II/2011.

Nhấn mạnh ba mục tiêu đã được Nghị quyết Đảng uỷ Tập đoàn quý I/2011 đề ra, đồng chí nêu rõ đây là 3 mục tiêu thực hiện xuyên suốt trong năm 2011 và cả kế hoạch 05 năm 2011-2015 của Tập đoàn. Đề cập tới những giải pháp của Tập đoàn triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về một số giải pháp tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, Bí thư Đảng uỷ Tập đoàn nhấn mạnh một nguyên tắc xuyên suốt trong quá trình rà soát, cắt giảm các dự án đầu tư trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của Tập đoàn là phải đảm bảo tốc độ tăng trưởng và không điều chỉnh kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn. Mặt khác, việc rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vẫn phải đảm bảo các điều kiện để thực hiện kế hoạch đầu tư và kinh doanh chuyển tiếp của năm 2012 và các năm tiếp theo, không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu tổng thể kế hoạch 05 năm 2011-2015 của Tập đoàn. Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng đang triển khai thực hiện hàng loạt các giải pháp đồng bộ để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, kiểm soát chặt chẽ các chi phí, thực hành tiết kiệm, đổi mới sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị doanh nghiệp, nghiên cứu áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tích cực tham gia vào việc chủ trương kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội của Chính phủ.

 Khẳng định những kết quả công việc đã thực hiện trong Quý I/2011 tạo tiền đề cho hoạt động sản xuất kinh doanh của cả năm, Đồng chí Bí thư Đảng uỷ nêu một số công việc trọng tâm trong quý II/2011, trong đó xác định một số dự án trọng điểm để đẩy nhanh tiến độ triển khai trong thời gian tới như: dự án Thanh Lâm - Đại Thịnh 2; Tây Nam Linh Đàm, Nam Linh Đàm, Nam An Khánh, Đông Tăng Long,... Công tác kinh doanh thu hồi vốn cũng là một nhiệm vụ trọng tâm được Đảng uỷ Tập đoàn chỉ đạo tập trung thực hiện thực hiện trong quý II/2011.

Cũng tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ đã trình bày những nội dung chính trong Chương trình hành động thực hiện mục tiêu:"Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, xây dựng Tập đoàn HUD trở thành Tập đoàn kinh tế mạnh" và Ban Tổ chức Đảng uỷ đã triển khai Nghị quyết Thường vụ Đảng uỷ về công tác kiện toàn các Ban Đảng và kiện toàn tổ chức Tập đoàn.

Nguyễn Chiến Thắng

Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 35
Lượng truy cập trong ngày: 0