Chi tiết tin tức

TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM Những giải pháp tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ
 
(TTTT-HUD) Ngày 24/02/2011, Chính phủ đã có Nghị quyết 11/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện Nghị quyết Chỉnh phủ, Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị đã triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm thực hiện đúng các yêu cầu của Nghị quyết đồng thời vẫn giữ vững tốc độ tăng trưởng và các mục tiêu phát triển của Tập đoàn trong năm 2011 và các năm tiếp theo. Trung tâm Thông tin trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Nguyễn Hiệp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tập đoàn với tiêu đề: "TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM Những giải pháp tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ".

Năm 2011 là năm đầu tiên Tập đoàn Phát triển và đô thị Việt Nam bước vào triển khai thực hiện kế hoạch 05 năm 2011-2015, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao. Trước đó, Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị giữa nhiệm kỳ III được tổ chức vào tháng 8/2010 xác định định hướng phát triển của Tập đoàn giai đoạn 2011-2015: Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, xây dựng Đảng bộ Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị vững mạnh toàn diện; nhân rộng mô hình khu đô thị mới đồng bộ hiện đại, góp phần tham gia điều tiết thị trường bất động sản trong nước; xứng đáng là công cụ sắc bén, thực hiện vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước. Nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn trong giai đoạn 2011-2015 là thực hiện thắng lợi Chương trình Phát triển nhà ở với mục tiêu hoàn thành 12 triệu m2 sàn, trong đó nhà ở xã hội chiếm 10%.

Bước vào năm đầu tiên triển khai thực hiện kế hoạch 05 năm 2011-2015, quán triệt và bám sát nội dung Kết luận số 02-KL/TW ngày 16/3/2011 của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế xã hội năm 2011, Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và chỉ thị số 01/CT-BXD ngày 04/3/2011 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP, Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị đã xây dựng Chương trình hành động với những giải pháp đồng bộ, cụ thể đồng thời chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức thực hiện theo đúng Chương trình hành động đã đề ra với các nội dung: rà soát, cắt giảm, sắp xếp lại các dự án đầu tư trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính; thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cổ phần hoá, tái cơ cấu, kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, đổi mới quản trị doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm giá sản phẩm hàng hoá, dịch vụ ở mức hợp lý; triển khai các dự án phục vụ các chương trình an sinh xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Rà soát các dự án đầu tư trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, cắt giảm, sắp xếp các dự án, tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính. 

Nội dung đầu tiên trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Tập đoàn là rà soát các dự án trong kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn năm 2011, xác định các dự án hiệu quả thấp, không có tính khả thi, khó thu xếp được nguồn vốn trong điều kiện thắt chặt chính sách tài khoá của Nhà nước và chính sách tiền tệ của Ngân hàng để tạm dừng, hoãn hoặc giãn tiến độ; tập trung nguồn lực vào các dự án khả thi có hiệu quả cao thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của Tập đoàn. Điều đặc biệt là một trong những mục tiêu trọng tâm đã được Đảng uỷ Tập đoàn đề ra cuối năm 2010 trong Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng của Tập đoàn năm 2011 cũng phù hợp với tinh thần nội dung của Nghị quyết số 11/NQ-CP, đó là: Đẩy mạnh triển khai các dự án đô thị và nhà ở theo phương châm: "kết hợp giữa đầu tư và kinh doanh", "đồng bộ và dứt điểm" theo Đề án xây dựng Tập đoàn.

 Một nguyên tắc xuyên suốt trong quá trình rà soát, cắt giảm các dự án đầu tư trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của Tập đoàn là phải đảm bảo tốc độ tăng trưởng khoảng 18% và không điều chỉnh kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn. Mặt khác, việc rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vẫn phải đảm bảo các điều kiện để thực hiện kế hoạch đầu tư và kinh doanh chuyển tiếp của năm 2012 và các năm tiếp theo, không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu tổng thể kế hoạch 05 năm 2011-2015 của Tập đoàn.

Với nguyên tắc đó, Tập đoàn giữ nguyên kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trong Chương trình phát triển nhà ở của Tập đoàn để đảm bảo điều kiện thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012 và các năm tiếp theo và không điều chỉnh kế hoạch đầu tư, kinh doanh đối với các dự án khả thi, đã hoàn thành đầy đủ các thủ tục đầu tư tại các địa bàn trọng điểm có nhu cầu lớn về nhà ở, cần tham gia điều tiết thị trường như: Hà Nội, Thanh Hoá, Bắc Ninh, Khánh Hoà, thành phố Hồ Chí Minh,... Mặt khác, đối với các dự án khu đô thị mới: Vân Canh, Thanh Lâm Đại Thịnh 1 (Hà Nội); Tây Nam thành phố Bắc Giang (Bắc Giang); Phố Nối (Hưng Yên); Chánh Mỹ (Bình Dương); Vĩnh Hiệp (Kiên Giang); Phước An, Long Thọ - Phước An (Đồng Nai); khu ĐTM đường Nguyễn Văn Cừ (Cần Thơ); Dự án Nhà máy gạch chưng áp, Nhà máy xi măng Đô Lương,... và một số dự án khác do các Công ty con làm chủ đầu tư, Tập đoàn tổ chức đánh giá kỹ thị trường, khả năng kinh doanh, tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng, khả năng thu xếp các nguồn vốn đầu tư để có sự điều chỉnh kế hoạch đầu tư, kinh doanh cho phù hợp;

Thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tập trung nguồn lực vào các dự án khả thi có hiệu quả cao thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của Tập đoàn và các dự án phục vụ các Chương trình an sinh xã hội

Bên cạnh công tác rà soát, cắt giảm, sắp xếp các dự án đầu tư, Tập đoàn cũng xác định các dự án khả thi, có hiệu quả cao thuộc lĩnh vực kinh doanh chính của Tập đoàn để tập trung các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai qua đó nhanh chóng thu hồi vốn đầu tư, qua đó giảm chi phí lãi vay, giảm giá thành sản phẩm, góp phần tham gia điều tiết thị trường với các sản phẩm có giá cả phù hợp tại các địa bàn trọng điểm. Một số dự án như chung cư Lõi Bán đảo Linh Đàm, dự án nhà ở kết hợp văn phòng New Skyline tại khu đô thị mới Văn Quán - Yên Phúc, dự án công trình văn phòng cho thuê HUDTOWER, dự án khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm, khu đô thị mới Mai Trai, Sơn Tây (Hà Nội); khu đô thị mới Đông Tăng Long (TP Hồ Chí Minh),... là những dự án có tính khả thi và hiệu quả cao, đã hoàn thành đầy đủ các thủ tục đầu tư và đang triển khai được Tập đoàn tập trung nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ thi công để nhanh chóng kinh doanh thu hồi vốn.

Xác định các dự án nhà ở xã hội trong Chương trình phát triển nhà ở của Tập đoàn là những dự án phục vụ chương trình an sinh xã hội, Tập đoàn tiếp tục phối hợp với các địa phương, hoàn thành các thủ tục đầu tư, thu xếp các nguồn vốn để triển khai dự án, đáp ứng nhu cầu nhà ở của công nhân, người lao động các khu công nghiệp và người thu nhập thấp tại các đô thị. Hiện tại, các dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích khoảng 400.000 m2, tương đương với gần 5.000 căn hộ bao gồm: dự án nhà ở thu nhập thấp tại khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 (Hà Nội); dự án nhà ở thu nhập thấp khu đô thị mới Đặng Xá (Hà Nội); dự án nhà thu nhập thấp dự án đường Lê Thái Tổ (Bắc Ninh), nhà ở thu nhập thấp Phường Phú Sơn (Thanh Hoá); dự án nhà ở xã hội tại số 3 đường Trường Sơn, Nha Trang (Khánh Hoá); dự án khu chung cư An Sinh (Bình Dương), ... đang được Tập đoàn phối hợp với với các địa phương thu xếp các nguồn vốn để triển khai, đóng góp tích cực vào chương trình phát triển nhà ở xã hội của Chính phủ. Tuy nhiên, để có thể triển khai các dự án đầu tư nhà ở xã hội theo đúng kế hoạch đề ra, phục vụ chương trình an sinh xã hội của Chính phủ, rất cần sự quan tâm phối hợp của các địa phương nơi có dự án và Ngân hàng Phát triển Việt Nam để có thể thu xếp nguồn vốn ưu đãi thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành.

Dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị mới Thanh Lâm Đại Thịnh 2 (Hà Nội)

Với 1500 căn hộ được Tập đoàn tập trung triển khai trong năm 2011

Các dự án khác của Tập đoàn mang tính công ích, phục vụ chương trình an sinh xã hội như: dự án xử lý rác thải và môi trường, các dự án cấp nước tại các khu đô thị mới cũng được Tập đoàn tiếp tục tập trung nguồn vốn để triển khai. Đối với các dự án sản xất vật liệu xây dựng, đặc biệt là các vật liệu xây dựng áp dụng công nghệ mới, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường được Tập đoàn tập trung tiến độ khai đồng thời nghiên cứu đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm vật liệu xây dựng của Tập đoàn sang các thị trường trong khu vực Đông Nam Á, một số nước Châu Phi, Nga,...

Bám sát nội dung Kết luận số 02-KL/TW ngày 16/3/2011 của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế xã hội năm 2011, Hội đồng thành viên Tập đoàn đang chỉ đạo rà soát Chương trình phát triển nhà ở theo Đề án thành lập Tập đoàn và các dự án đô thị và nhà ở nghiên cứu trong thời gian qua, xây dựng kế hoạch dự phòng phát triển nhà ở, với khối lượng diện tích sàn nhà ở thực hiện tăng thêm hơn 2 triệu m2, tập trung triển khai, đạt tốc độ tăng trưởng cao vào các năm cuối trong kế hoạch 05 năm 2011-2015, phát huy năng lực của các đơn vị thành viên, phối hợp triển khai, đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của thị trường.

Đẩy mạnh cổ phần hoá, tái cơ cấu, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, đặc biệt nguồn vốn chủ sở hữu Nhà nước, tập trung cho ngành nghề kinh doanh chủ yếu.

Cùng với thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, rà soát cắt giảm, giãn, hoãn tiến độ các dự án không hiệu quả, để tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, đặc biệt là nguồn vốn chủ sở hữu Nhà nước, Công ty mẹ và các thành viên tiếp tục rà soát hệ thống quản trị, kiểm soát, điều hành  để sắp xếp tổ chức lại cho hợp lý và hiệu quả. Triển khai Chương trình cổ phần hoá các Tổng công ty thành viên trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2012 gắn liền với việc rà soát hiệu quả sử dụng vốn Nhà nước tại các đơn vị, cơ cấu lại nguồn vốn tập trung đầu tư cho ngành nghề kinh doanh chính và theo chiến lược phát triển chung của Tập đoàn. Gắn với chương trình cổ phần hoá các đơn vị thành viên, Tập đoàn xây dựng lộ trình tăng trưởng nguồn vốn chủ sở hữu Nhà nước từ hiệu quả các dự án đã và đang triển khai theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đánh giá lại giá trị doanh nghiệp, thặng dư bán cổ phần lần đầu khi cổ phần hóa các đơn vị thành viên với mục tiêu đến năm 2015 đạt hơn 20.000 tỷ đồng,   tạo nguồn lực về tài chính để triển khai Chương trình phát triển nhà ở. Tiếp tục thực hiện nội dung trong đề án thành lập thí điểm Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị, thành lập các Tổng công ty cổ phần trên cơ sở sắp xếp các các công ty con của HUD nhằm tập hợp sức mạnh, giảm đầu mối quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả quản lý, sử dụng và bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước và thực hiện chiến lược phát triển của Tập đoàn trong những năm tới.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; sản xuất, sử dụng các vật liệu sản phẩm tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường trong sản xuất kinh doanh.

Tập đoàn tiếp tục tăng cường kiểm soát chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật, tiêu hao vật tư nhân công, năng lượng, nguyên nhiên vật liệu, máy móc, thiết bị,... trong tất cả các khâu sản xuất, từ đó giảm giá thành sản phẩm. Áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực xây dựng nhà ở để nâng cao năng suất và hiệu quả; nghiên cứu sản xuất và sử dụng các loại vật liệu tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường như gạch bê tông khí chưng áp, kính Low-E, các thiết bị tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng mặt trời trong nhà ở.

Tăng cường thực hành tiết kiệm, xây dựng các quy chế thực hành tiết kiệm trong trong công sở, nhà máy, công trường. Triển khai các cuộc họp, hội nghị theo hình thức giao ban trực tuyến để tiết kiệm thời gian và giảm chi phí đi lại. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo thông tin điều hành được xử lý kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm chi phí công vụ.   

Từ nhận thức, quán triệt sâu sắc Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ, với các giải pháp tổng thể và đồng bộ, tổ chức chỉ đạo triển khai quyết liệt, Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam đang có những hành động thiết thực đóng góp tích cực vào chủ trương kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội của Đảng và Chính phủ.

Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 15
Lượng truy cập trong ngày: 0