Chi tiết tin tức

Hội nghị triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 05/2011
 
(TTTT-HUD) Ngày 03/5/2011, tại trụ sở Tập đoàn, đồng chí Nguyễn Hiệp - Chủ tịch Tập đoàn đã chủ trì Hội nghị triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn tháng 05/2011. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban giám đốc Tập đoàn, các Kiểm sát viên, Trưởng các phòng ban Tập đoàn, Giám đốc hai sàn giao dịch bất động sản phía Bắc và phía Nam, giám đốc các Ban QLDA, Chủ tịch Hội đồng quản trị, giám đốc các công ty thành viên. Trước đó, ngày 29/4/2011, tại cuộc họp với giám đốc các Ban quản lý dự án và trưởng các phòng ban có liên quan về tình hình triển khai các dự án đầu tư của Tập đoàn, Chủ tịch Tập đoàn đã cho ý kiến về kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 05/2011.

Báo cáo tại Hội nghị, Tổng giám đốc Tập đoàn đã nêu những kết quả sản xuất kinh doanh trong tháng 4/2011, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 05/2011 của Tập đoàn, những nguyên nhân khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị. Các công tác chuẩn bị cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong những tháng đầu năm tạo tiền đề quan trọng để Tập đoàn hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II đã đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Tập đoàn nêu rõ, nhiệm vụ tháng 05/2011 rất nặng nề, đặc biệt là công tác kinh doanh, thu hồi vốn để tái đầu tư các dự án. Đồng chí Chủ tịch Tập đoàn đã quán triệt lại một số nội dung về nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh đã nêu trong Nghị quyết Đảng uỷ Tập đoàn Quý II/2011 và đề nghị trưởng các phòng ban, đơn vị bám sát các nội dung Nghị quyết Đảng uỷ, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh. Chủ tịch Tập đoàn yêu cầu các cán bộ, đặc biệt là giám đốc các Ban quản lý dự án, trưởng các phòng ban nâng cao vai trò trách nhiệm, tăng cường sự phối hợp để giải quyết nhanh chóng, có hiệu quả các công việc được giao.

Nguyễn Chiến Thắng

Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 4
Lượng truy cập trong ngày: 0