Chi tiết tin tức

Hội đồng thành viên Tập đoàn thống nhất nội dung điều chỉnh kế hoạch 05 năm 2011-2015 để thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ
 
(TTTT-HUD) Ngày 31/05/2011, tại trụ sở Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị, Hội đồng thành viên Tập đoàn đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hiệp – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên. Hội đồng thành viên đã mời Tổng giám đốc các Tổng công ty thành viên và Trưởng một số phòng, ban chức năng Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị dự họp.

 

Tại cuộc họp, Hội đồng thành viên Tập đoàn đã nghe và thảo luận về một số nội dung quan trọng do các bộ phận chức năng của Tập đoàn báo cáo, gồm:

- Nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm 2011-2015 của Tập đoàn nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội;

- Kế hoạch công tác của Kiểm soát viên năm 2011;

- Tiến độ phê duyệt Quy chế quản lý tài chính và tiến độ phê duyệt tăng vốn điều lệ Tập đoàn;

- Tình hình triển khai Chương trình cổ phần hoá các Tổng công ty thành viên;

- Tình hình triển khai Chương trình phối hợp phát triển trong Tập đoàn.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận về từng nội dung của Hội nghị và ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn về các nội dung thảo luận, Hội đồng thành viên Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị đã quyết nghị thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thống nhất nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm 2011 - 2015 của Tập đoàn theo các nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội để trình Bộ Xây dựng phê duyệt.

2. Thống nhất kế hoạch công tác năm 2011 của Kiểm soát viên Tập đoàn. Đề nghị các Phòng ban có liên quan, các Tổng công ty, đơn vị thành viên phối hợp với Kiểm soát viên Tập đoàn để hoàn thành nhiệm vụ công tác theo đúng kế hoạch đã đề ra. Trước mắt, đề nghị Kiểm soát viên các Tổng công ty thành viên lập báo cáo theo nhiệm vụ công tác Quý II/2011, gửi về Tập đoàn trước ngày 10/6/2011 để tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng.

3. Quy chế Quản lý tài chính Công ty mẹ Tập đoàn là cơ sở pháp lý quan trọng để quản lý tài chính, đặc biệt là quản lý vốn Nhà nước tại đơn vị. Tổ soạn thảo Quy chế quản lý Tài chính cần khẩn trương hoàn chỉnh Quy chế Quản lý tài chính Tập đoàn theo hướng dẫn của Bộ Tài chính để hoàn thành công tác phê duyệt Quy chế trước ngày 15/6/2011.

4. Chương trình cổ phần hoá các Tổng công ty thành viên và Công ty Đầu tư phát triển nhà Kiên Giang đã được Hội đồng thành viên thông qua và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ban Tổ chức nhân sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để sớm có văn bản chấp thuận Chương trình cổ phần hoá các đơn vị thành viên Tập đoàn trước ngày 15/6/2011, làm cơ sở triển khai thực hiện.

5. Chương trình Phối hợp phát triển trong Tập đoàn được Hội đồng thành viên chỉ đạo triển khai để phát huy hiệu quả hoạt động của mô hình Tập đoàn kinh tế Nhà nước với sự phối hợp chặt chẽ, phát huy thế mạnh của các đơn vị thành viên Tập đoàn. Ban Phối hợp phát triển cần tích cực phối hợp chặt chẽ với các Tổng công ty thành viên đẩy mạnh triển khai chương trình phối hợp trong các lĩnh vực phục vụ chương trình phát triển nhà ở của Tập đoàn.

Về lĩnh vực phối hợp đầu tư các dự án trong chương trình phát triển nhà ở của Tập đoàn, Ban Chiến lược phát triển nghiên cứu, đề xuất các dự án mang tính khả thi, đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, để các Tổng công ty thành viên phối hợp tham gia theo mô hình chủ đầu tư cấp 2. Trước mắt đề nghị các đơn vị nghiên cứu tham gia phối hợp đầu tư các dự án Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh II (Hà Nội) và Khu đô thị mới Phú Mỹ (Quảng Ngãi).

Nguyễn Chiến Thắng

Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 77
Lượng truy cập trong ngày: 0