Chi tiết tin tức

Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 06/2011
 
TTTT-HUD) Ngày 01/6/2011, tại trụ sở Tập đoàn, đồng chí Nguyễn Hiệp – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tập đoàn đã chủ trì Hội nghị kiểm điểm nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 05/2011, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn tháng 06/2011.

Chủ tịch Tập đoàn phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban giám đốc Tập đoàn, các Kiểm sát viên, Trưởng các phòng ban Tập đoàn, Giám đốc hai sàn giao dịch bất động sản phía Bắc và phía Nam, giám đốc các Ban QLDA, Chủ tịch Hội đồng quản trị, giám đốc các công ty thành viên. Trước đó, ngày 30/5/2011, tại cuộc họp với giám đốc các Ban quản lý dự án và Trưởng các phòng ban có liên quan về tình hình triển khai các dự án đầu tư của Tập đoàn, Chủ tịch Tập đoàn đã cho ý kiến về tiến độ triển khai một số dự án trong thời gian tới.

Báo cáo tại Hội nghị, Tổng giám đốc Tập đoàn đã nêu những kết quả sản xuất kinh doanh trong tháng 5/2011, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 06/2011 của Tập đoàn, những nguyên nhân khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Tập đoàn đã quán triệt lại nội dung Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về các giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Chủ tịch Tập đoàn nêu rõ, nhiệm vụ tháng 06/2011 rất nặng nề, đặc biệt là công tác kinh doanh, thu hồi vốn để tái đầu tư các dự án. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Tập đoàn nhấn mạnh một số nội dung về nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh đã nêu trong Nghị quyết Đảng uỷ Tập đoàn Quý II/2011 và đề nghị trưởng các phòng ban, đơn vị bám sát các nội dung Nghị quyết Đảng uỷ, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh. Đồng chí yêu cầu, trong tháng 6/2011, Ban Kinh tế kế hoạch phối hợp với các Ban quản lý dự án đánh giá tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, đề xuất các giải pháp, xây dựng kế hoạch triển khai sát với tình hình thực tế để có cơ sở báo cáo Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn trong kỳ họp Đảng uỷ Quý III/2011 vào cuối tháng 6/2011.

Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 26
Lượng truy cập trong ngày: 0