Chi tiết tin tức

Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn về đổi mới phương thức lãnh đạo và kiện toàn mô hình tổ chức Đảng
 
TTTT-HUD) Ngày 6/6/2011, đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối cùng một số đồng chí lãnh đạo Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn về việc đổi mới phương thức lãnh đạo và kiện toàn mô hình tổ chức Đảng trong đơn vị.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Dương đã nêu rõ những nội dung công tác khảo sát phương thức lãnh đạo, mô hình tổ chức cơ sở Đảng tại các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước qua đó xây dựng Đề án, báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng về đổi mới phương thức, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước.

Thay mặt cho Đảng uỷ Tập đoàn, đồng chí Nguyễn Hiệp - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Tập đoàn đã báo cáo với Đảng uỷ Khối về phương thức lãnh đạo và Đề án kiện toàn mô hình tổ chức Đảng trong Tập đoàn. Báo cáo với Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương về quá trình đổi mới và phát triển của đơn vị trong hơn 20 năm qua, từ Công ty Phát triển nhà và đô thị những ngày đầu hình thành đến Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị và Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị ngày hôm nay, đồng chí Bí thư Đảng uỷ Tập đoàn khẳng định năng lực và vai trò của tổ chức cơ sở Đảng trong từng giai đoạn phát triển của đơn vị, bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, các nghị quyết Trung ương, vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh thực tiễn, lãnh đạo đơn vị phát triển vượt bậc, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước. Đồng chí cũng báo cáo với lãnh đạo Đảng uỷ Khối về Đề án kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng thống nhất trong toàn Tập đoàn, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Tấn Sang - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Đại hội Đảng bộ Tập đoàn giữa nhiệm kỳ III, để đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, nhất quán, xuyên suốt của Đảng đối với đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của mình.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối đánh giá cao vai trò và phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng đối với đơn vị trong suốt quá trình phát triển theo đúng định hướng của Đảng. Đây là những nội dung quan trọng sẽ được Đảng uỷ Khối nghiên cứu, tổng kết trong Đề án đổi mới phương thức, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước để báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng trong thời gian tới.

Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 25
Lượng truy cập trong ngày: 0