Chi tiết tin tức

Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị thực hiện cổ phần hóa bốn Tổng công ty thành viên trong hai năm 2011-2012
 
(TTTT-HUD) Xét đề nghị của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị và ý kiến các Bộ: Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư về phê duyệt kế hoạch cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị, ngày 07/6/2011, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 903/TTg-ĐMDN đồng ý thực hiện cổ phần hóa trong 2 năm 2011-2012 các Tổng công ty thành viên thuộc Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị sau đây:

-      Tổng công ty Xây dựng Hà Nội;

-      Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam;

-      Tổng công ty Viglacera;

-      Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng.

Khi bán cổ phần lần đầu, Nhà nước giữ cổ phần chi phối. Thủ tướng cũng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính chỉ đạo Hội đồng thành viên Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị thực hiện cổ phần hóa bốn Tổng công ty nói trên theo quy định hiện hành.

Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 34
Lượng truy cập trong ngày: 0