Chi tiết tin tức

Hội nghị triển khai Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn lần thứ 16 về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng quý III/2011
 
(TTTT-HUD) Ngày 01/7/2011, tại trụ sở Tập đoàn, đồng chí Nguyễn Hiệp - Bí th­­­ư Đảng uỷ Tập đoàn đã chủ trì Hội nghị triển khai Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn lần thứ 16 về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng Quý III/2011.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, Ban giám đốc, Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ trực thuộc, Bí thư Đoàn Thanh niên, Đảng ủy Khối cơ quan Tập đoàn, các Kiểm soát viên, Trưởng các phòng ban Tập đoàn, Giám đốc hai sàn giao dịch bất động sản phía Bắc và phía Nam, giám đốc các Ban QLDA, Chủ tịch Hội đồng quản trị, giám đốc các công ty thành viên.

Tại Hội nghị, sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2011 và 6 tháng đầu năm 2011; nhiệm vụ quý III/2011 và 6 tháng cuối năm 2011, Bí thư Đảng uỷ Tập đoàn đã quán triệt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đảng uỷ Tập đoàn Quý III/2011.

Quán triệt lại với toàn thể Hội nghị về Chương trình hành động của Đảng uỷ Tập đoàn với 4 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về các giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, qua phân tích những khó khăn thách thức đối với hoạt động của Tập đoàn trong 6 tháng đầu năm 2011, đồng chí Bí thư Đảng uỷ đã nêu rõ những ưu điểm, kết quả đã đạt được đồng thời chỉ rõ những thiếu sót còn tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011 của Tập đoàn.

Đánh giá tình hình 6 tháng cuối năm còn nhiều khó khăn, trong đó nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn rất nặng nề, Đồng chí Bí thư Đảng uỷ đã nêu rõ những mục tiêu, phương hướng và giải pháp trọng tâm của Tập đoàn để vượt qua các khó khăn thách thức, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm. Theo đó, tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Đảng uỷ Tập đoàn với 4 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ, bám sát các phương châm: "kết hợp giữa đầu tư và kinh doanh", "đồng bộ và dứt điểm", Đảng uỷ Tập đoàn xác định 6 dự án: Khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm, Việt Hưng, Nam An Khánh mở rộng (Khu C), Thanh Lâm Đại Thịnh II (tại Hà Nội); Đông Tăng Long (tại TP Hồ Chí Minh); Phú Mỹ (tại Quảng Ngãi) là những dự án trọng điểm cần tập trung nguồn lực để triển khai trong 6 tháng cuối năm 2011. Các công tác chuẩn bị đầu tư nhiều dự án khác cũng được Đảng uỷ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai để phục vụ cho kế hoạch năm 2012 và các năm tiếp theo.

Trong bối cảnh thị trường vốn vẫn phải chịu sự điều tiết của các quy định kiềm chế lạm phát, lãi suất vẫn ở mức cao làm ảnh hưởng đến việc tiếp cận các nguồn vốn vay cho những dự án đầu tư trung và dài hạn của Tập đoàn, công tác huy động, thu xếp, cân đối đảm bảo nguồn vốn phục vụ các dự án đầu tư của Tập đoàn là đòi hỏi quan trọng để hoàn thành kế hoạch đầu tư 6 tháng cuối năm. Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn yêu cầu tập trung vốn đầu tư từ huy động kinh doanh bán hàng và thu từ các dự án đủ điều kiện kinh doanh kết hợp với linh hoạt vay tín dụng phục vụ cho 6 dự án trọng điểm của Công ty mẹ Tập đoàn nói trên. Bên cạnh đó, hàng loạt mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp trong các lĩnh vực: đầu tư, phát triển nhà ở xã hội, kinh doanh, xây lắp, triển khai Chương trình phối hợp phát triển trong Tập đoàn, đổi mới và phát triển doanh nghiệp, công tác xây dựng Đảng,... cũng được Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn nêu rõ trong Nghị quyết.  

Bám sát Nghị quyết Đảng uỷ Tập đoàn Quý III/2011, với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị quyết tâm hoàn thành  nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý III và 6 tháng cuối năm 2011, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 - năm đầu tiên Tập đoàn bước vào triển khai thực hiện Chiến lược phát triển 05 năm 2011-2015 đã được Đại hội Đảng bộ Tập đoàn giữa nhiệm kỳ III thông qua.

Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 40
Lượng truy cập trong ngày: 0