Chi tiết tin tức

Hội đồng thành viên Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị thông qua báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2011
 
TTTT-HUD) Ngày 04/07/2011, tại trụ sở Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị, Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hiệp – Chủ tịch HĐTV Tập đoàn. HĐTV mời Kiểm soát viên Tập đoàn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Viglacera, Tổng giám đốc các Tổng công ty thành viên và Trưởng một số phòng, ban chức năng Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị tham dự họp.

 

Hội đồng thành viên Tập đoàn đã nghe báo cáo và thảo luận về một số nội dung sau:

- Báo cáo Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2011 Tập đoàn;

- Báo cáo tình hình triển khai một số nội dung đã được Hội đồng thành viên thông qua: tiến độ phê duyệt Quy chế Quản lý tài chính Tập đoàn và và tiến độ phê duyệt tăng vốn điều lệ Tập đoàn; Chương trình cổ phần hoá các TCT thành viên;

- Quy chế về giao chủ đầu tư cấp 2 - Uỷ quyền triển khai - Uỷ quyền kinh doanh - Hợp tác đầu tư đối với các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở do Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị làm chủ đầu tư.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận về từng nội dung của Hội nghị, ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn về các nội dung thảo luận, Hội đồng thành viên Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị đã quyết nghị thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thống nhất thông qua nội dung Báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2011 của Tập đoàn. Về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm cần tập trung thực hiện 5 nhóm giải pháp trong Chương trình hành động của Tập đoàn hưởng ứng Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

2. Quy chế Quản lý tài chính Công ty mẹ Tập đoàn là cơ sở pháp lý quan trọng để quản lý tài chính lành mạnh, đặc biệt là quản lý vốn Nhà nước tại các đơn vị thành viên. Tổ soạn thảo Quy chế quản lý tài chính Công ty mẹ Tập đoàn kiến nghị với Bộ Tài chính sớm phê duyệt Quy chế để đưa vào áp dụng trong Tập đoàn.   

3. Thông qua Quy chế về giao chủ đầu tư cấp 2 - Uỷ quyền triển khai - Uỷ quyền kinh doanh - Hợp tác đầu tư đối với các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở do Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị làm chủ đầu tư. Giao Tổng giám đốc Tập đoàn chỉ đạo các Phòng, Ban chức năng xây dựng và ban hành các quy định hướng dẫn cụ thể để đưa vào áp dụng trong thời gian tới, trước mắt tạo điều kiện để các đơn vị thành viên tham gia vào các dự án đô thị và nhà ở của Tập đoàn

Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 24
Lượng truy cập trong ngày: 0