Chi tiết tin tức

Tổ chức lớp bồi dưỡng “Chính sách tài chính đất đai và cơ chế tài chính phục vụ di dời”
 
(TTTT-HUD) Ngày 6/7/2011, tại Nhà văn hóa Linh Đàm, Tập đoàn HUD đã phối hợp với Trung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước và dịch vụ về tài sản (Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính) tổ chức lớp bồi dưỡng “Chính sách tài chính đất đai và cơ chế tài chính phục vụ di dời”.

Ông Vũ Văn Phấn – Phó tổng giám đốc Tập đoàn phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.

Giảng viên lớp bồi dưỡng là ông Lê Ngọc Khoa – Phó cục trưởng Cục Quản lý công sản và ông Nguyễn Tân Thịnh – Phó cục trưởng Cục Quản lý Công sản (Bộ Tài chính). Học viên là một số Trưởng, phó, chuyên viên phòng, ban có liên quan của Tập đoàn và công ty thành viên thuộc Tập đoàn. Đồng Vũ Văn Phấn – Phó tổng giám đốc Tập đoàn đã tới dự và khai mạc lớp bồi dưỡng.

Ông Lê Ngọc Khoa giới thiệu hệ thống văn bản pháp luật về chính sách thu tiền sử dụng đất.

Trong buổi sáng, học viên được nghe ông Lê Ngọc Khoa giới thiệu nội dung về chính sách thu tiền sử dụng đất (Nghị định số 198/2004/NĐ–CP, Nghị định 120/2010/NĐ–CP, Dự thảo thông tư hướng dãn Nghị định 120) và chính sách thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (Nghị định số 142/2005/NĐ-CP, Nghị định số 121/2010/NĐ-CP và dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 121/2010/NĐ-CP) và thảo luận xoay quay những Nghị định và Thông tư liên quan.

Buổi chiều, học viên nghe ông Nguyễn Tân Thịnh – Phó cục trưởng Cục Quản lý công sản giới thiệu về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010, Nghị định 53/2011/NĐ-CP ngày 01/07/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật) và cơ chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và cá cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị ban hành kèm theo (Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg và Thông tư số 81/2011/TT-BTC ngày 09/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Quyết định 86).

Lớp bồi dưỡng là một trong những hoạt động thường xuyên để nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, chuyên viên của Tập đoàn.

Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 11
Lượng truy cập trong ngày: 0