Chi tiết tin tức

Đảng ủy Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị thành lập Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
 
(TTTT-HUD) Hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo Thông báo kết luận số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị và thực hiện Kết luận số 02-KL/ĐUK ngày 18/7/2011 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Ngày 22/7/2011, Đảng ủy Tập đoàn đã có quyết định số 1087 QĐ/ĐU thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Đảng bộ Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị. Ban chỉ đạo gồm 09 thành viên và đồng chí Nguyễn Đăng Nam – Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn là Trưởng Ban chỉ đạo. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo là tổ chức quán triệt, xây dựng và chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện cuộc vận động trong toàn Tập đoàn, định kỳ kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện, tiến hành sơ kết, tổng kết định kỳ theo quy định và theo yêu cầu của Đảng ủy cấp trên.

Cùng ngày Đảng ủy Tập đoàn cũng có quyết định số 1088-QĐ/ĐU thành lập Bộ phận giúp việc cho Ban chỉ đạo và bản Kế hoạch số 477-KH/ĐU về tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Xem toàn văn bản Kế hoạch theo file đính kèm)

Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 20
Lượng truy cập trong ngày: 0