Chi tiết tin tức

Tập đoàn tổ chức khoá học “ Đánh giá dự án đầu tư” năm 2011
 
(TTTT-HUD) Trong hai ngày 11 và 12/8/2011, tại Hà Nội, Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị đã phối hợp với Công ty cổ phần đào tạo và công nghệ...

(TTTT-HUD) Trong hai ngày 11 và 12/8/2011, tại Hà Nội, Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị đã phối hợp với Công ty cổ phần đào tạo và công nghệ STEC tổ chức khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ “Đánh giá dự án đầu tư” cho gần 100 học viên là Trưởng, phó các Phòng, Ban, Giám đốc, Phó giám đốc các Ban quản lý dự án của Tập đoàn; Trưởng, phó phát triển dự án thuộc các Ban quản lý dự án của các công ty thành viên…

Giảng viên Lê Văn Thịnh - Trưởng phòng Giám định Cục Giám định nhà nước – Bộ Xây dựng  hướng dẫn nội dụng chính về Đánh giá dự án đầu tư

Các học viên đã được hai giảng viên là ông Tăng Ngọc Tráng - Vụ phó Giám sát và thẩm định đầu tư của Bộ Kế hoạch và đầu tư và ông Lê Văn Thịnh - Trưởng phòng Giám định Cục Giám định nhà nước – Bộ Xây dựng, giảng dạy, hướng dẫn về 6 nội dung chính về đánh giá dự án đầu tư, gồm:

-          Tổng quan về dự án đầu tư.

-          Giám sát, đánh giá dự án đầu tư.

-          Giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên.

-          Giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác.

-          Giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư.

-          Trình tự thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư.

Kết thúc khoá học các học viên sẽ được cấp chứng chỉ “ Nghiệp vụ Kiểm tra đánh giá dự án đầu tư”.

Các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ là một trong những hoạt động thường xuyên được Tập đoàn tổ chức để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên, đáp ứng tốt hơn đòi hỏi ngày càng cao trong hoạt động của đơn vị trong giai đoạn hiện nay.

Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 70
Lượng truy cập trong ngày: 0