Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị HUDSE tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 20/06/2022, tại Hội trường Công ty – Tầng 2 tòa nhà Số 21 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUDSE đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tới dự Đại hội có Đồng chí Nguyễn Ngọc Cương – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị cùng đại diện các phòng ban chức năng của Tổng công ty; Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách các Phòng/Ban và sự góp mặt của các Quý cổ đông của Công ty HUDSE.

Quý cổ đông và khách mời tại đại hội.

Năm 2021 trong điều kiện khó khăn chung của nền Kinh tế, dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát, diễn biến phức tạp khó lường. Trong bối cảnh đó Công ty HUDSE triển khai thực hiện kế hoạch SXKD với  mục tiêu kép là vừa đảm bảo an toàn trong việc phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì sản xuất thực hiện nhiệm vụ SXKD. Lấy lĩnh vực Xây lắp làm nhiệm vụ trọng tâm tạo dòng tiền, duy trì nguồn tài chính ổn định, đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp. Được sự quan tâm của lãnh đạo Tổng công ty, sự đoàn kết thống nhất, đồng lòng cùng chia sẻ khó khăn của tất cả CBNV người lao động, Công ty HUDSE luôn cố gắng triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Với tỷ lệ tán thành cao (100%), Đại hội đã thông qua các nội dung chính: Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD, hoạt động quản lý giám sát năm 2021, kế hoạch nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 20121 và phương hướng, nhiệm vụ triển khai kế hoạch năm 2022; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như: Phương án phân phối lợi nhuận, dự kiến mức chia cổ tức cho năm tài chính 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2022; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và đề xuất mức thù lao năm 2022.

Các Cổ đông biểu quyết tại đại hội.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên tham gia Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 –2023

Đồng chí Nguyễn Ngọc Cương tặng hoa chúc mừng các Đ/c trúng cử vào HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Nguyễn Ngọc Cương – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đã chia sẻ những khó khăn và ghi nhận những kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua đồng thời tin tưởng rằng bằng sự thống nhất, đồng lòng của HĐQT và CBCNV Công ty HUDSE sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí cũng góp ý, đề nghị Công ty HUDSE triển khai một số nhiệm vụ cụ thể để tiếp tục phát triển trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Cương phát biểu tại hội nghị.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty HUDSE đã kết thúc thành công tốt đẹp, khẳng định sự đồng thuận cao của các cổ đông và là nền tảng vững chắc, thuận lợi giúp Công ty HUDSE tiếp tục phát triển ổn định, bền vững trong năm 2022 và các năm tiếp theo./.

 

Tin Liên Quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tắt Quảng Cáo [X]
anh-qc