CÔNG TY HUDSE QUYẾT LIỆT VÀ NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Ngày 10/5/2021, Ban lãnh đạo Công ty HUDSE đã ban hành thông báo số 08/TB-HUDSE gửi các Phòng/Đội, Ban chỉ huy công trường, CBCNV và người lao động trong toàn Công ty nhằm yêu cầu CBNV, người lao động trong toàn Công ty tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định và hướng dẫn trong phòng chống dịch. Chi tiết nội dung công văn kèm theo dưới đây.

08 TB-HUDSE

Tin Liên Quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tắt Quảng Cáo [X]
anh-qc