Ban lãnh đạo công ty

1.Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Ông : Đậu Hoài An – Quốc tịch : Việt Nam – Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

2.Phó Tổng Giám đốc:

Ông : Nguyễn Tất Thắng – Chức vụ : Ủy viên Hội đồng quản trị – Phó Tổng Giám đốc Công ty.

3.Các ủy viên Hội đồng quản trị:

  • Ông Nguyễn Việt Long –  Chức vụ : Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch, Chủ tịch Công đoàn Công ty.
  • Ông : Nguyễn Vũ Tuyên – Chức vụ : Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch – Công ty CP ĐTPT đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO).
  • Ông : Nguyễn Mạnh Hùng – Chức vụ : Kế toán trưởng – Công ty cổ phần phát triển nhà xã hội HUD.VN.

4.Ban Kiểm soát: 

  • Bà: Cao Thị Ngọc Tú – Trưởng ban
  • Ông: Tạ Nguyên Anh – Ủy viên
  • Bà: Lê Thị Thu Hà – Ủy viên.

5.Phó Tổng Giám đốc:

  • Ông:

Tin Liên Quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tắt Quảng Cáo [X]
anh-qc