Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị HUDSE đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Ngày 20/04/2021, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUDSE đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Phòng họp Tầng 2, Tòa nhà Số 21 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội.

Đồng chí Đậu Hoài An – Chủ tịch HĐQT Công ty điều hành Đại hội

Tới dự Đại hội có Đồng chí Nguyễn Ngọc Cương – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, đại diện các Phòng/Ban Tổng công ty HUD; cùng với sự góp mặt của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách các Phòng/Ban và các Quý cổ đông của Công ty HUDSE.

Đồng chí Vũ Thanh Tuấn – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội

Năm 2020 là năm đặc biệt khó khăn, dịch bệnh COVID-19 xảy ra đã tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc triển khai kế hoạch SXKD của Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị HUDSE. Tuy nhiên, được sự quan tâm của lãnh đạo Tổng công ty cùng với sự đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo và điều hành, Công ty HUDSE đã tiếp tục phát huy nội lực vượt qua khó khăn, thách thức và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã được điều chỉnh, giữ được sự ổn định sản xuất, đảm bảo thu nhập đời sống cho CBCNV trong giai đoạn khó khăn.

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền

Với tỷ lệ tán thành cao (100%), Đại hội đã thông qua các nội dung chính: Báo cáo về hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD, hoạt động quản lý giám sát năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ triển khai kế hoạch năm 2021; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, chế độ thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát; Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021; Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị quyết định nội dung trong hoạt động SXKD của Công ty; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và Sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Cương – Thành viên HĐTV Tổng công ty phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Nguyễn Ngọc Cương – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đã chia sẻ những khó khăn và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua đồng thời tin tưởng Công ty HUDSE sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí cũng góp ý, đề nghị Công ty HUDSE triển khai một số công việc, nhiệm vụ cụ thể để nâng cao năng lực, tiếp tục phát triển trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty HUDSE đã kết thúc thành công tốt đẹp, khẳng định sự đồng thuận cao của các cổ đông và là nền tảng vững chắc, thuận lợi giúp Công ty HUDSE tiếp tục phát triển ổn định, bền vững trong năm 2021 và các năm tiếp theo./.

 

 

Tin Liên Quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tắt Quảng Cáo [X]
anh-qc